Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Một tình yêu ghen tương

print

Một tình yêu ghen tương

 

Trở về với Thiên Chúa có nghĩa là trở về với Thiên Chúa với tất cả những gì tôi là và những gì tôi có. Tôi không thể trở về với Thiên Chúa chỉ với một nửa con người tôi. Sáng nay, khi tôi lại suy nghĩ về chuyện người con hoang đàng và cố đặt mình trong kinh nghiệm được cha ôm lấy, tôi bỗng cảm thấy một sự phản kháng nào đó đối với việc được ôm ấp lấy cách trọn vẹn và đầy đủ.

Tôi không chỉ có kinh nghiệm về ước muốn được ôm ấp, mà còn kinh nghiệm về nỗi sợ đánh mất đi sự độc lập của tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu ghen tương. Thiên Chúa không chỉ muốn một phần mà muôn trọn vẹn con người tôi. Chỉ khi tôi gieo mình trọn vẹn vào tình yêu đầy tình phụ tử của Ngài, tôi mới có thể hy vọng được giải thoát khỏi những lo ra vô tận, mới sẵn sàng nghe tiếng nói của tình yêu, và mới có thể nhận ra được lời mời gọi độc đáo của tôi.

Life of the Beloved