Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 6tt – Lắng nghe với bản văn Kinh Thánh

print

Lắng nghe với bản văn Kinh Thánh

Đưa ra một đề nghị cụ thể ở đây có lẽ sẽ ích lợi. Cách nghe tốt là lắng nghe với một bản văn Kinh Thánh nào đó: một Thánh Vịnh, hoặc một lời cầu nguyện nào đó chẳng hạn. Một tác giả về linh đạo người Hindu, ông Eknath Easwaran đã cho tôi thấy giá trị lớn của việc học thuộc lòng một đoạn văn Kinh Thánh nào đó rồi lặp lại từ từ từng chữ và từng câu một trong trí. Như thế, nghe tiếng của tình yêu không chỉ là một sự chờ đợi thụ động, nhưng là chủ động chú tâm dến tiếng đang nói với ta nhờ những lời của Kinh Thánh.

Tôi đã dành ra nhiều giờ cầu nguyện, không làm gì cả, chỉ lặp lại lời cầu nguyện của thánh Phanxicô: “Lạy Chúa, xin làm cho con nên khí cụ bình an của Chúa, ở đâu có hận thù, con sẽ gieo rắc yêu thương…” Khi để cho những lời ấy đi từ tâm trí tới lòng tôi, tôi bắt đầu kinh nghiệm được sự bình an và lòng yêu mến tôi đang mở miệng xin, vượt xa mọi cảm xúc và tình cảm bất an của tôi.

Theo cách ấy, tôi cũng có cách giải quyết những sự lo ra vô tận của tôi. Khi tôi thấy mình đi quá xa, tôi thường có thể trở về đối lời nguyện đơn sơ của tôi và với lời nguyện ấy, tôi lại lắng nghe tiếng nói tôi rất muốn nghe trong lòng tôi.

Life of the Beloved.