Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành

print

Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C  08.05.22

vo ha

Chúa Nhật nầy, người Công Giáo Việt Nam hay gọi tắt là “Lễ Chúa Chiên Lành”. Nói như trên, mang ý nghĩa gì? Tại sao?

Xin thưa, Kitô  Giáo kế thừa và đang trên con đường hoàn thiện để hoàn thành ba nhơn đức cột trụ tin cậy mến vào một Thiên Chúa, được truyền dạy cho dân tộc Do Thái có nguồn gốc từ Vùng Trung Đông, Tiểu Á từ 4000 năm trước.

Riêng phong thổ vùng nầy, lại tiện lợi cho nghề chăn nuôi thú vật hơn nông nghiệp trồng lúa nước như Việt Nam. Do đó, dân xứ mình có khi không mấy quen thuộc với hình ảnh tuyệt đẹp của người-chăn đi trước, dẩn dắt đàn thú ngàn con trên cánh đồng, theo sau.

 Trên đây là vẻ đẹp mang lại nguồn sống vùng miền từ ngàn xưa tới nay, đã đi vào văn hóa mọi lãnh vực trong cuộc sống của những dân tộc trong vùng. Ba tôn giáo lớn phát xuất từ vùng nầy,  không bao giờ coi tín đồ như hay ngang hàng thú vật như một số lời miệt thị của những bên hay phe phái,  coi như hiểu lầm hoặc cố ý, hay nhẹ hơn, là do u minh hoặc vô tình.

Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu Kitô là Vị mục tử tối cao trên lãnh vực tinh thần. Mục tử  tốt lành thì sẵn sàng liều mạng sống mình, cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

Nên Hội Thánh mọi thời luôn mong ước ngày càng có  nhiều mục tử biết sống theo mẫu gương mục tử nhân lành  Giêsu. Khi lựa và được chọn ơn gọi nghề nghiệp linh thiêng cao quí nầy, tức là ít nhiều dám liều mình bước đi trên con đường hi sinh như Chúa Chiên Lành năm xưa.

Vậy ta cùng đọc chính văn Lời Chúa cùng xin ơn thêm soi sáng

 Bài đọc I, Cv 13, 14. 43-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

 Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

 Bài Đọc II   Kh 7, 9. 14b-17 “Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Phúc Âm Ga 10, 27-30  “Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

ĐÔI DÒNG GHI CHÚ VÀ TÂM TÌNH

Trước hết, Bài Đọc 1, Sách Tông Đồ Công Vụ của Tác Giả Luca, ghi lại sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô và Barnaba tại An-ti-ô-ki-a miền Pi-si-đi-a, nay thuộc nước Sy-ri-a:

Người Do Thái đã được Cựu Ước xây nền  đức tin vào một Thiên Chúa. Nên, lẽ thường, Thánh Phaolô rao giảng Tin Mừng, như tiếp tục xây lên nhà cao hơn, đẹp hơn, vững chắc hơn, hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn  về cùng một đức tin đã có sẳn từ trước, cho người Do Thái trước tiên. Công việc tưởng là dễ dàng. Nhưng không. Họ từ chối, nên Phaolô phải sang số giảng dạy cho dân không gốc Do Thái, mà thời đó gọi “Gentile” là “dân ngoại” theo Việt ngữ.

Dân ngoại thời đó và sau nầy, kế tiếp trong 2000 năm qua, những ai có duyên lành gặp được Tin Mừng và sẳn lòng chấp nhận, thì gia nhập vào đại gia đình con cái Chúa khắp hoàn cầu, để cùng tôn vinh Thiên, có được chổ dựa tinh thần cho cuộc sống nầy và kiếp đời mai sau. 

 

Qua bài Phúc Âm

Chúa Giêsu đã vén bức màng u minh ngăn cách thánh khỏi phàm, thuộc lãnh vực tôn giáo lên,  cho các môn đệ và dân chúng thấy thêm mặt quan trọng khác của sứ mệnh cứu dộ nhân sinh về tinh thần của Ngài, khi tuyên bố: “Ta là mục tử tốt lành… Chiên ta  nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chiên ta sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất”

Tác giả Thánh Vịnh 23 (22) được coi là của vua David, từ ngàn năm trước đã ngộ ra hình ảnh sinh động của Thiên Chúa chăm sóc con dân của Người tận tình như người mục tử chăm sóc đàn chiên. Phải chờ tới thời Tân Ước, Chúa Giêsu mới dám công bố Ta chính là Vị đó, vì Người đã thực thi trọn vẹn lộ đồ đã được minh họa trong thi thiên tiếp đây:

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

(2) Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

(3) và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.

(4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

(5) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.

Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

(6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người”

Xin lập lại, đồng cỏ xanh  và dòng suối mát là hai thức ăn và uống rất cần thiết, không có không được, cho đàn chiên sống còn và phát triển. Nên với mỗi người hôm nay có tài năng riêng biệt và môi trường thuận lợi, để giúp sống còn và phát triển khi biết xử dụng chính đáng.

Ngoài ra, ngày nầy cũng là dịp thuận tiện để cầu nguyện cho mọi tài năng lãnh đạo trong xã hội và ơn gọi tu hành trong lãnh vực tôn giáo.

Bình thường ngày nay, đơn vị căn bản của Kitô Giáo là Họ Đạo hay Giáo xứ, nơi đó ngoài cơ sở vật chất thì quan trọng nhất là vị lãnh đạo tinh thần. Công Giáo gọi là Linh Mục (mục tử của linh hồn, tinh thần). Thiờ trưóc gọi Linh Mục là Thầy Cả, là Vị  được ủy thác trong bổn phận làm trung gian phân phát ơn Chúa qua các bí tích. Vai trò của Người rất cần thiết cho ho đạo sống động và vươn lên. Xin Chúa sai nhiều thợ gặt tới cánh đồng  đang còn thiếu rất nhiều thợ nhiệt thành cho nước Chúa.

Tới đây, con có thấy mình đã thuộc về đàn chiên Chúa chưa? –  Đó là con phải biết lắng nghe và  làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, trong lương tâm, thêm những lời giảng dạy của thẩm quyền đại diện Hội Thánh của Chúa nữa.

cập nhật, thì đàn chiên  ngày này là hình ảnh cộng đoàn xã hội và giáo hội địa phương, luôn tương đồng trên hai vai tín hữu Chúa. Con phải biết cộng tác  với  tinh thần tích cực xây dựng hài hòa cả hai.

Tóm gọn, Chiên sẽ tin tưởng nghe theo Mục Tử khi  người nầy chịu cực chịu khó lăn lóc theo cách  “dính mùi chiên” mà Thánh Phaolô nhắc bảo. Mặt khác  mỗi con chiên tuỳ theo vị trí, phải góp phần cần thiết của mình như có thể cho cả đàn  tồn tại và phát triển.

Trờ lại bài đọc 2,

Dân thánh Chúa, theo thị kiến của Tông đồ Gioan, thì rất đông, không đếm nổi, thuộc mọi dân nước, mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai Con Chiên – là Chúa Giêsu Kitô – Người sẽ dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.  Con có là thành viên tích cực ít nhiều của dân thánh Chúa chưa?

 Xin Dâng Lời Cầu

Chúa là Mục Tử tốt lành đời đời của chúng con. Chúng con như chiên non, luôn bước theo Ngài, lắng nghe và làm theo Tiếng Ngài.

 Xin cho những vị lãnh đạo tinh thần của dân Chúa, luôn ít nhiều là “ánh sáng muôn dân” thực sự, như Chúa Giêsu mục tử, biết quan tâm chăm sóc, yêu thương, làm  tăng con số và gìn giữ đàn chiên. 

  Xin cho  Họ Đạo chúng con trở thành cộng đồng  đức tin cậy mến sống động, luôn cầu nguyện và thực hành bác ái, giúp đưa dẩn nhiều người tin nhận Chúa.

 Xin Chúa khai mở và tác động trong tâm hồn mọi người, nhất là giới trẻ, biết vấn thân thêm trong ơn gọi tu hành, hầu trở thành cốt lõi của toà nhà Hội Thánh Chúa. 

  Xin cho các bậc phụ huynh, học hỏi và thực hành  vai trò mục tử của Chúa tại gia, biết ân cần  chăm sóc con em đầy đủ trong khả năng, về vật chất cũng như tinh thần. 

Xin giúp chúng con thuộc lớp chiên nhỏ bé, biết lắng nghe và thực hành ý Chúa, để góp phần vào việc gây dựng đàn chiên Chúa, mỗi ngày thêm đông và mạnh mẽ về thể lý cũng như tâm hồn. 

 Chúng con đã được  ân hưởng niềm Chúa Phục sinh trong thời gian  qua. Xin cho mầu nhiệm cốt lõi nầy mang lại ơn thánh thiện cũng như ơn chữa lành cho mọi  tín hữu Chúa.  Amen. Alleluiah.