Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 19 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Thịt Ta là bánh trường sinh

Ai ăn sẽ được phúc vinh muôn đời

Thật Ta truyền bảo các ngươi

Ai tin sẽ được muôn đời trường sinh.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười chín Thường niên: Chúa Giêsu là bánh trường sinh (Ga 6,41-51).

Chúa Giêsu đã nói cho người Do Thái biết: “Tôi là bánh trường sinh… Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,48.51). Thân xác con người nhờ lương thực/ được nuôi dưỡng mỗi ngày thế nào, thì linh hồn cũng cần Mình và Máu Chúa Giêsu/ để được sống như thế.

Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy ghi nhớ lời Chúa nói: “Tôi là bánh trường sinh”; để biết siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (1V 19,4-8)

Ngôn sứ Ê-li-a bị nhà vua truy đuổi, và ông đã chạy vào sa mạc lẩn trốn. Vì quá mệt và đói, ông đã ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Thiên thần Chúa đã đem bánh và nước đến, rồi gọi ông dậy mà ăn.

Bài đọc 2 (Ep 1,30-5,2)

Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Ê-phê-xô sống bác ái với nhau, thương xót và tha thứ cho nhau. Vì Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã ban Mình và Máu Người cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Với tâm tình cảm tạ và biết ơn Chúa Giêsu, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin.

  1. Bí tích Thánh Thể là bữa tiệc thánh Thiên Chúa dọn sẵn cho con người. Xin cho các Kitô hữu năng đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để được Chúa bổ dưỡng tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Xin cho những người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa/ nhận ra Chúa Kitô chính là lương thực trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Khi tham dự bí tích Thánh Thể, các tín hữu cùng ăn một bánh, cùng uống một chén. Xin cho các gia đình Công giáo/ nhờ bí tích Thánh Thể, được nên một với Chúa Giêsu và hiệp nhất với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chúa Giêsu ban Mình và Máu Người hiện diện trong hình bánh rượu làm của nuôi linh hồn ta”. Xin cho cộng đoàn chúng ta/ khi tham dự Thánh lễ, biết hiệp ý một lòng với chủ tế, qua việc thưa kinh, hát chung với cộng đoàn, và rước lễ sốt sắng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì chúng con đã được Lời Chúa và Mình Máu Chúa nuôi dưỡng. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và đón nhận lương thực trường sinh Chúa ban với lòng biết ơn chân thành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.