Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 29 TN B & Lễ cầu cho việc Loan Tin Mừng

print

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Gương thầy phục vụ hy sinh

Hiến dâng mạng sống vì tình mến yêu

Cho con mến Chúa trăm chiều

Và yêu đồng loại thật nhiều thiết tha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi chín Thường niên: Phục vụ theo mẫu gương Chúa Giêsu (Mc 10,35-45).  

Lời Chúa Giêsu dạy trái ngược với suy nghĩ của các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Chúa đã làm gương cho chúng ta. Chính Ngài đã sống như lời Ngài dạy. Ngài “đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngưỡng chân dung phục vụ của Chúa Giêsu, và quyết tâm trở nên môn đệ của Ngài bằng đời sống phục vụ tha nhân. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 53,10-11)

Đoạn sách ngôn sứ I-sa-i-a nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Ngài hiến thân làm lễ vật đền tội. Ngài gánh lấy tội lỗi của dân chúng và làm cho họ được nên công chính.

Bài đọc 2 (Dt 4,14-16)

Tác giả thư Do thái mô tả hình ảnh nổi bật của vị Thượng Tế siêu phàm. Đó là Đức Giêsu, Đấng chịu thử thách về mọi phương diện và biết cảm thương với những yếu hèn của thân phận con người.

 

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì con người. Với mong ước được phục vụ Chúa và Giáo hội, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin.

  1. “Ai muốn làm đầu anh em/ thì phải làm đầy tớ mọi người”. Xin cho các bậc lãnh đạo trong Giáo hội/ luôn là những mẫu gương phục vụ như Chúa Giêsu, vừa là Thầy vừa là tôi tớ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Ai muốn làm lớn giữa anh em/ thì phải làm người phục vụ anh em”. Xin cho những người có trách nhiệm trong xã hội/ biết quan tâm đến những người nghèo và sẵn sàng phục vụ họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu/ phải là người biết quên mình phục vụ tha nhân. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ luôn là những người hăng say phục vụ Chúa và cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho đi”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ở nhà, ở trường và trong cộng đoàn, để có cơ hội phục vụ người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương phục vụ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Xin dạy chúng con biết sẵn sàng phục vụ tha nhân/ như Chúa đã phục vụ và hiến dâng mạng sống vì chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Dẫn vào Thánh lễ

Khánh nhật Truyền giáo ai ơi

Ra đi truyền bá khắp nơi Tin mừng

Hy sinh cầu nguyện âm thầm

Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Khánh nhật Truyền giáo: Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng.

Loan báo Tin mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Khi được rửa tội, các Kitô hữu lãnh nhận nhiệm vụ rao giảng Tin mừng. Nhiệm vụ này thật vinh dự, nhưng nhiều gian nan.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin cho mỗi ngày có nhiều người tin vào Chúa hơn; xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, tích cực ra đi loan báo Tin mừng. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Is 2,1-5)

Núi nhà Đức Chúa là nơi quy tụ muôn dân nước; ở đó, họ sống trong sự che chở của Thiên Chúa và không còn chịu cảnh chiến tranh loạn lạc nữa.

Bài đọc 2 (Rm 10,9-18)

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vai trò của người rao giảng Tin mừng: có đức tin là nhờ nghe rao giảng Tin mừng, mà muốn được nghe rao giảng thì phải có người được sai đi. Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin mừng.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, trên thế giới còn rất nhiều người chưa biết Đức Kitô, chưa được nghe rao giảng Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Loan báo Tin mừng là trách nhiệm của cả Hội thánh. Xin cho đại gia đình Hội thánh/ biết cậy dựa vào Đức Kitô, và cùng với Chúa Thánh Thần đến với muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, để mỗi ngày có nhiều người tin vào Đức Kitô và đón nhận Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Phục vụ người khác là cách giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đem về cho Chúa nhiều tâm hồn, nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết dâng những hy sinh để cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, ngày chịu phép Rửa Tội, Chúa đã mời mỗi người chúng con lên đường loan báo Tin mừng. Xin biến đổi chúng con trở nên những thợ gặt lành nghề, được sai đi để đem nhiều tâm hồn về cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.