Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 4 MV C

print

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Dẫn vào Thánh lễ 

I-sa-ve cất tiếng chào

Tôn nương có phúc hơn bao nhiêu người

Nguyện xin Mẹ Đức Chúa Trời

Giúp con tin Chúa trọn đời trung kiên.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Vọng: Đức Maria thăm bà Ê-li-sa-bét (Lc 1,39-45).

Bà Ê-li-sa-bét đã ca tụng Đức Maria rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng bà được chúc phúc!… Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện” (Lc 1,42.45). Đức Maria là người có phúc, vì giữa muôn ngàn phụ nữ, Thiên Chúa đã tuyển chọn người làm Mẹ Đấng Cứu Tinh nhân loại.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy cùng Giáo hội ca tụng Chúa, vì muôn việc kỳ diệu Người đã làm cho Đức Maria. Xin Chúa Giêsu, Đấng Em-ma-nu-el, ở cùng chúng ta luôn mãi. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Mk 5,2-5a)

Ngôn sứ Mikha tiên báo về sự xuất hiện của Đấng thống trị Is-ra-el tại Belem, một trong những thành nhỏ nhất của đất Giuđa. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Chúa của sự bình an.

 

Bài đọc 2 (Dt 10,5-10)

Tác giả thư gửi tín hữu Do thái mô tả vị Thượng tế tối cao của Thiên Chúa, Đấng đến để thi hành thánh ý Thiên Chúa, bằng việc dâng chính mình Ngài trên thập giá làm của lễ.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Đức Maria đã đem niềm vui đến cho người chị họ Ê-li-sa-bét, và bà đã đón nhận Chúa Giêsu như một quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Khi bà Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà”. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh/ biết hăng say giới thiệu Chúa Giêsu Hài Đồng cho thế giới như Đức Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”. Xin cho mọi người trên thế giới, đang nao nức đón mừng lễ Giáng Sinh, nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đem phúc lành xuống cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi?” Xin cho những người đang tham gia chuẩn bị lễ Giáng Sinh tại các giáo xứ, nhận được nhiều niềm vui của Chúa/ giống như bà Ê-li-sa-bét. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Anh (chị) em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta/ được hưởng trọn niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón Con Thiên Chúa giáng trần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho bà Ê-li-sa-bét nhận ra Người khi vừa gặp Đức Maria. Xin cho chúng con nhận ra Chúa khi tham gia tổ chức lễ Giáng Sinh, và được hưởng trọn niềm vui Người thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.