Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 15 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C

Dẫn vào Thánh lễ

Người Sa-ma-ri nhân hiền

Gặp người bị nạn ông liền giúp ngay

Dụ ngôn Chúa dạy thật hay

Phải luôn giúp đỡ những ai khốn cùng.

 

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười lăm Thường niên: Yêu thương người thân cận (Lc 10,25-37).

 Đây là hình ảnh dễ thương nhất của bài Tin mừng: Người   Sa-ma-ri-a đã xuống lừa, đến bên cạnh nạn nhân, băng bó vết thương, đưa về quán trọ, trả hai quan tiền và dặn dò chủ quán chăm sóc chu đáo người bị nạn.

Vậy ai là người thân cận của nạn nhân? Người Sa-ma-ri-a chính là người thân cận của người bị cướp. Đây là câu trả lời cho thầy thông luật đã hỏi Chúa: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lc10,37).

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của người Sa-ma-ri-a. Xin cho chúng ta biết giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, đau khổ; họ là những người đang rất cần chúng ta giúp đỡ. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Đnl 30,10-14)

Môsê khuyến khích dân Do Thái thực thi Lề luật của Thiên Chúa. Ông lưu ý họ: Luật Chúa không vượt quá sức của con người; nó rất cụ thể và có thể đem ra áp dụng trong đời sống hằng ngày.

 

Bài đọc 2 (Cl 1,15-20)

Các tín hữu Cô-lô-xê tuy đã là Kitô hữu, nhưng họ vẫn giữ các tập tục trong đạo Do Thái, lại còn lây nhiễm thói quen thờ các thần và mê tín dị đoan. Họ nghĩ rằng: làm như thế mới chắc ăn. Tuy nhiên, Thánh Phaolô khẳng định: Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã khuyến khích nhà thông luật noi gương người Sa-ma-ri-a nhân hậu: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết lòng… và yêu mến người thân cận như chính mình”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Hội thánh/ luôn nhiệt thành phụng sự Chúa và yêu thương đàn chiên Chúa trao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Thờ ơ trước đau khổ của người khác/ là đi ngược lại Giới luật Yêu thương của Chúa Kitô. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới/ biết tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp, và trợ giúp những người nghèo khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức Giêsu bảo thầy thông luật: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Xin cho các các gia đình Công giáo/ biết quảng đại giúp đỡ tha nhân, biết cho đi mà không trông mong đáp đền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Trông thấy nạn nhân, người Sa-ma-ri-a đã chạnh lòng thương. Xin cho các giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết quan tâm đến những người cần được giúp đỡ, đặc biệt các anh chị em đang sống trong đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu, xin giúp chúng con nhận ra ai là người thân cận đang cần sự giúp đỡ, để chúng con có cơ hội thực hiện Giới luật Yêu thương của Con
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.