Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 17 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

 

Dẫn vào Thánh lễ

Hãy luôn cầu nguyện thiết tha

Hướng lòng lên tới Chúa Cha trên trời

Lời kinh Chúa dạy ai ơi

“Lạy Cha…” con hứa suốt đời không quên.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười bảy Thường niên: Cầu nguyện với Kinh Lạy Cha (Lc 11,1-13).

Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ và những kẻ theo Ngài biết: Thiên Chúa là Cha. Nếu Người là Cha, là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, thì con người là con. Nếu mọi người là con cùng một Cha, thì họ là anh chị em trong gia đình Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có thể thưa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu, vì qua Ngài, mọi người biết được Thiên Chúa là Cha, và mọi người là anh em với nhau. Xin cho chúng ta sống với Chúa cho phải đạo làm con và sống với anh chị em trong tình nghĩa gia đình. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (St 18,20-32)

Thiên Chúa cho Ab-ra-ham biết: Người sẽ thiêu huỷ thành Sô-đô-ma tội lỗi. Ab-ra-ham đã xin Chúa tha thứ cho thành vì một số nhỏ những người công chính sẽ phải chết oan. Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của ông, và kiên nhẫn chờ đợi xem/ ông tìm trong thành có được người công chính nào hay không.

 

Bài đọc 2 (Cl 2,12-14)

Thánh Phaolô đã giải thích cho các tín hữu Cô-lô-xê/ về hiệu quả của bí tích Rửa Tội: họ đã chết đi con người cũ tội lỗi, và mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Mọi tội lỗi trước đây họ đã phạm/ đều được tha thứ nhờ bí tích này.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Ngài còn khuyến khích chúng ta hãy xin nhiệt tình, kiên nhẫn, và xin bao giờ Thiên Chúa ban cho mới thôi. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Kinh Lạy Cha là bản tóm lược toàn bộ Tin mừng, là lời kinh của Chúa Giêsu và lời kinh của Hội thánh. Xin cho mọi Kitô hữu biết quý trọng và siêng năng cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Kinh Lạy Cha dạy con người sống với nhau như anh chị em một nhà. Xin cho các dân tộc trên thế giới, đặc biệt những nơi đang có chiến tranh, biết mở lòng đón nhận lời dạy trong Kinh Lạy Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Xin cho các các gia đình di dân/ đọc Kinh Lạy Cha trong tâm tình tin tưởng và phó thác/ như Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ có được sự kiên nhẫn mỗi khi cầu xin cùng Cha trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúa hằng đoái thương nhận lời mỗi khi chúng con cầu xin. Xin cho chúng con mạnh dạn thân thưa với Chúa điều mình cần, và kiên nhẫn chờ đợi Người ban cho. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.