Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 22 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Không nên chọn chỗ nhất nhì

Hạ mình xuống thấp tức thì nâng lên

Loại trừ kiêu ngạo ngông nghênh

Nâng cao khiêm nhượng tiến lên trọn lành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi hai Thường niên: Sống khiêm tốn và phục vụ nhiệt thành (Lc 14,1.7-14).

Quan sát khách dự tiệc cưới tranh giành chỗ danh dự, Chúa Giêsu cho chúng ta hai bài học:

– Thứ nhất: Sống khiêm nhường: Không nên tự mình tranh giành địa vị; hãy để người khác nhìn nhận, đánh giá và sắp xếp cho.

– Thứ hai: Phục vụ người khác: Phải phục vụ nhiệt tình, hết mình và không mong được đền đáp.

Dâng Thánh lễ hôm nay, các bạn thiếu nhi hãy khắc ghi lời dạy của Chúa Giêsu: sống khiêm tốn và phục vụ nhiệt thành. Xin cho chúng ta nhận ra rằng: mọi sự chúng ta có là bởi hồng ân Thiên Chúa thương ban. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29)

Sách Huấn ca gom góp nhiều lời dạy về sự khiêm nhường, và cho chúng ta một kết luận cụ thể: Kẻ khiêm nhường được Thiên Chúa và người khác thương mến; kẻ kiêu căng khi lâm cảnh gian nan khốn khó, thì hết đường cứu chữa.

 

Bài đọc 2 (Dt 12,18-19.22-24a)

Tác giả thánh thư gửi tín hữu Do thái an ủi các Kitô hữu, những người đã bỏ đạo Do thái để theo Kitô giáo rằng: Anh em đã tới núi Si-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là
Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế. Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường và trở nên những người hăng hái phục vụ người khác. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Hội thánh/ luôn ý thức sống khiêm nhường trong vai trò lãnh đạo đàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới/ biết hy sinh quên mình phục vụ người dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”. Xin cho các Kitô hữu đang tham gia hoạt động tông đồ trong các hội đoàn Công giáo/ biết khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa như Đức Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; họ không có gì đáp lễ”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ hăng say phục vụ Chúa và người khác mà không mong được đền đáp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm nhường quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, để dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Xin cho chúng con luôn khắc ghi lời Chúa dạy và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.