Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 23 TN Năm C

print

Dẫn vào Thánh lễ

Ai liều mạng sống vì Ta

Ai từ bỏ cả mẹ cha gia đình

Vai mang khổ giá hy sinh

Xứng là đầy tớ trung trinh theo Thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi ba Thường niên: Từ bỏ mọi sự, vác thập giá theo Đức Giêsu (Lc 14,25-33).

Chúa Giêsu đưa ra hai điều kiện cho những ai muốn theo Ngài. Trước hết, người môn đệ phải từ bỏ người thân và cả mạng sống mình, nghĩa là đặt Chúa lên trên hết mọi sự; thứ đến, họ phải vác thập giá mình mà theo Ngài, nghĩa là vượt qua những thử thách của cuộc sống hiện tại (Lc 14,26-27).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta biết từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình theo Đức Kitô. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Kn 9,13-18)

Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự khôn ngoan. Con người dù khôn ngoan cách mấy/ cũng phải khó nhọc tìm hiểu và khám phá những bí ẩn có sẵn trong cuộc sống. Vì thế, họ cần được Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, để hiểu biết đường lối Chúa, và nhờ đó được hưởng ơn cứu độ.

 

Bài đọc 2 (Plm 9b-10.12-17)

Đoạn trích một phần bức thư của Thánh Phaolô viết cho tín hữu Phi-lê-mon. Thánh Phaolô lúc ấy đã già và đang chịu cảnh tù tội. Ông khuyên nhủ môn đệ của mình hãy đón nhận anh Ô-nê-si-mô, người đệ tử cũ của Phi-lê-mon, và xin anh tha thứ những lầm lỗi cho Ô-nê-si-mô.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, từ bỏ những gì chúng ta đang có và chính bản thân mình/ là điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Tin tưởng vào lời Chúa dạy, chúng ta cùng hiệp lời cầu xin.

  1. Người đi theo chưa hẳn là người môn đệ, người đến nhà thờ chưa hẳn là người tín hữu. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh/ biết siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Xin cho những nước giàu có trên thế giới/ ý thức trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ những nước nghèo, chậm phát triển. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Hy sinh là việc các thánh thường xuyên thực hiện để nên thánh mỗi ngày. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết dâng những hy sinh hằng ngày, để cầu nguyện cho chính mình và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chia sẻ công việc với người khác chính là vác thập giá. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết cùng anh chị em trong gia đình chia sẻ công việc, và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm trong cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa là việc không hề dễ dàng. Xin ban ơn giúp sức, để chúng con can đảm đặt Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa, sẵn sàng vượt qua những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.