Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Thánh Gia Năm C

print

THÁNH GIA THẤT

Dẫn vào Thánh lễ 

Đức Mẹ và Thánh Giu-se

Lạc con tìm thấy trở về mừng vui

Gia đình ta sống giữa đời

Khi vui lúc khổ chẳng rời Thánh gia.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật trong Tuần bát nhật Giáng sinh: Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse (Lc 2,41-52).

Giáo hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn Thánh Gia Thất, một gia đình thánh thiện, nơi đó Con Thiên Chúa được sinh ra và lớn lên, nơi đó Chúa Giêsu vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse, và cha mẹ của trẻ thơ Giêsu là tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ noi theo.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngưỡng hang đá Belem, chiêm ngưỡng một gia đình thánh. Xin cho chúng ta biết noi gương Hài Nhi Giêsu, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, biết vâng lời cha mẹ và siêng năng làm việc giúp đỡ các ngài. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Sm 1,20-22,24-28)

Thiên Chúa đã nhận lời bà Anna cầu nguyện và ban cho bà một người con trai là Sa-mu-en. Sau khi được cai sữa và đã đủ lớn, bà Anna đã đem con đến gặp thầy cả Êli tại Nhà Đức Chúa ở Silô và dâng hiến con mình vĩnh viễn cho Thiên Chúa.

 

Bài đọc 2 (Ga 3,1-2.21-24)

Thánh Gioan trong thư thứ nhất đã miêu tả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thật lớn lao, “đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (Ga 3,1). Khi đã là con, chúng ta phải vâng giữ Lề luật của Người, là tin vào Đức Giêsu Kitô.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là một gia đình thánh thiện, nêu gương cho tất cả các gia đình noi theo. Trong tâm tình cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Giáo hội là một gia đình thánh/ được Chúa Kitô nuôi dưỡng. Xin cho Giáo hội luôn là Mẹ Hiền/ chăm sóc đoàn con trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Hài Nhi Giêsu là Vua Hòa Bình và là Chúa của sự bình an. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ đang hưởng niềm vui Mùa Giáng Sinh, được một năm mới bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Hành trình đức tin của Thánh Gia Thất/ là mẫu gương cho các bậc cha mẹ và thầy dạy noi theo. Xin cho các bậc cha mẹ và thầy cô giáo lý viên/ trở nên những người thầy dạy các thiếu nhi sống đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Ðức Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thánh đức”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết noi gương Chúa Giêsu, vâng lời cha mẹ và tích cực giúp đỡ các ngài trong việc bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh. Xin thánh hoá mọi gia đình trên trần gian này, để tất cả các gia đình đều nhận được phúc lành bình an và sự trợ lực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.