Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên – B

print

Chúa Nhật 26 Thường Niên – B

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,37-42.44.46-47

Chủ đề: KHÔNG ĐỘC QUYỀN ƠN CHÚA

Lời Chúa: “Ai chẳng chống đối các con ủng hộ các con” (Mc 9,40).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng Lời Chúa chúa nhật 26 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ không nên hẹp hòi phe nhóm mà cần có tinh thần liên đới, cộng tác và Chúa hứa ban phần thưởng cho những ai đón tiếp các môn đệ của Người:

Ai không chống đối các con,

Là người ủng hộ chẳng còn hồ nghi.

Việc lành đâu phải phân bì,

Người này kẻ khác thực thi mới thành ?

Phần ta hãy cố thi hành,

Sẵn sàng cộng tác vì Danh Chúa Trời.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết ra khỏi con người hẹp hòi của mình và vui mừng khi thấy người khác làm điều tốt với những hồng ân Chúa ban cho họ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

1.Lạy Chúa, Chúa là Đấng tốt lành và thiện hảo nhường bao. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2 Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con ai chẳng chống đối là ủng hộ các con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3.Lạy Chúa, Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Thiên Chúa hằng chăm sóc mọi người và mời gọi chúng ta cũng biết quan tâm đến những người chúng ta có trách nhiệm. Ngài có toàn quyền tự do ban phát ân huệ của Ngài cho những ai tuỳ ý. Tuy nhiên, Ngài muốn loài người sống tình liên đới chia sẻ và không được độc chiếm. Bài trích sách dân số hôm nay thuật lại những biến cố quan trọng xảy ra từ núi Sinai đến đồng bằng Moab trên đường vào đất hứa của dân Do thái xưa. Ông Môsê không thể gánh chịu một mình mọi công việc nên Thiên Chúa truyền lệnh cho ông chọn 70 vị bô lão để chia sẻ việc phục vụ dân chúng. Thiên Chúa đã lấy thần khí trong ông Môsê mà phân phát cho 70 vị bô lão đó. Kết quả là họ có khả năng nói tiên tri, kể cả 2 vị không đến trong nhà xếp. Sự kiện này gây bất bình nơi Giôsuê, và ông thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Với tài lãnh đạo khôn ngoan và độ lượng, không muốn giữ độc quyền ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người để họ cùng tham dự vào công việc theo thánh ý Thiên Chúa, Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần khí Ngài cho họ”.

Thưa anh chị em, vào thời Chúa Giêsu chúng ta thấy Gioan cũng có thái độ và não trạng của ông Giôsuê khi ông thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Đây là thái độ độc quyền và phân biệt kẻ trong người ngoài, kẻ theo người chống. Chúa Giêsu muốn phá vỡ những thái độ đó như những bước tiến đầu tiên trong việc xây dựng tình huynh đệ đại đồng, Người nói: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”. Chúa còn khẳng định thêm: “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”. Khuynh hướng muốn độc chiếm Đức Kitô của họ đối nghịch trực tiếp với thái độ của Chúa Giêsu đang tiến dần đến cái chết cứu độ để đem lại ơn giải thoát cho hết thảy mọi người, không phân biệt kẻ trong người ngoài, không phân biệt tự do hay nô lệ, không phân biệt sắc tộc hay ngôn ngữ. Hai đề nghị của Giôsuê và Gioan đã nói lên sự tham vọng của loài người: muốn độc chiếm ơn huệ, độc quyền ơn Chúa, không muốn người khác được như mình. Đây là biểu hiện tính kêu ngạo cố hữu nơi loài người mà Lời Chúa hôm nay muốn phá vỡ.

Có câu chuyện kể rằng, một ni cô nọ có một tượng bộc bằng vàng. Cô rất quý pho tượng nên đi đâu cũng mang theo. Trong ngôi chùa mà cô chủ trì có nhiều tượng Phật, cô dọn riêng cho pho tượng của mình một bàn thờ đặc biệt. Thậm chí lúc đốt hương trước tượng Phật của mình, cô còn muốn không cho làn khói bay qua những tượng khác. Cô xoay xở để sao cho làn khói bay thẳng vào pho tượng của mình. Kết quả là lâu ngày, pho tượng vàng trở nên đen xì xấu xí bởi những làn khói này.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Lòng quá ích kỷ cũng vậy, sẽ làm chúng ta trở nên nhỏ mọn như khói. Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc 2 hôm nay cảnh cáo nghiêm khắc đối với những người giàu có mà sống xa hoa, trụy lạc và ích kỷ, không biết chia sẻ của cải vật chất mà Thiên Chúa đã ban cho họ với những người túng thiếu cần đến sự giúp đỡ của họ. Người Kitô hữu được mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu không phải chỉ là việc mình thuộc về nhóm này hay nhóm khác, mà chính là sống và hành động như Chúa Giêsu đã làm, biết quảng đại: Ơn Chúa ban cho để phục vụ chứ không để hưởng thụ, để độc quyền. Đồng thời, biết biểu dương và tán đồng với những ai được ơn huệ nào của Chúa, ơn tự nhiên hay ơn siêu nhiên.

Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta biết ra khỏi chính mình, để chúng ta được lớn lên trong ân tình của Chúa và đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa ban. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.