Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : Lễ Thánh Tâm & CN 13 TN C

print

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Năm C

Đáp Ca: TV 22:

Hiệp lễ 1- Lòng thương xót Chúa:

Hiệp lễ 2: Trái tim nhân lành:


Kết lễ: Trái tim rực cháy:

 

CN 13 TN C
Đáp ca: TV 15:

Hiệp lễ: Hãy theo Ta: