Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ MTC Năm A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN  Lễ MTC Năm A

Đáp ca: Thánh vịnh 147:

Hiệp lễ 1: Lương thực trường sinh:

Hiêp lễ 2: Sống Bí Tích Thánh Thể:

Kết lễ :Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ: