Diễm Phúc Của Lòng Tin

print

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – A

Cv 2, 42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Chủ đề: DIỄM PHÚC CỦA LÒNG TIN

Lời Chúa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ và cho Tôma được đụng chạm đến Chúa. Từ cái nhìn thấy bằng giác quan và diễm phúc được cảm nếm Lòng Thương Xót của Chúa, Tôma đã tuyên xưng Chúa  Kitô Phục sinh là Thiên Chúa của ông:

Tô – ma được thấy Chúa rồi,

Ông liền xưng tụng : Chúa Trời kính yêu !

Công to phúc lớn hơn nhiều,

Cho ai không thấy những điều lòng tin !

Hiệp thông mầu nhiệm tạ ơn,

Vững tin có Chúa hiện thân đồng bàn !.

Hiệp dâng thánh lễ  Kính Lòng Thương Xót của Chúa hôm nay, xin Chúa Kitô Phục sinh chúc phúc cho lòng tin của chúng ta, nhất là đã bao phen chúng ta sống trong hoài nghi ngờ vực, xin Lòng Thương Xót của Chúa bao dung và tha thứ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Sám hối:

1. Lạy Chúa, Chúa đã đến trong trần gian để đem bình an cho nhân loại. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa Kitô, Chúa chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, Chúa đã từ cõi chết sống lại để tái sinh chúng con và cho chúng con được sống. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

“Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối.Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi”. Lời bài hát “Tin hay không tin” của tác giả Nguyễn Lý được cất lên lúc này đây, giúp cho mỗi người chúng ta đặt mình vào tâm trạng của Tôma năm xưa, để xác tín và định hướng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính vì thế, hôm nay Chúa nhật 2 Phục sinh, Giáo hội kính Lòng Thương Xót của Chúa để kính nhớ việc Chúa Kitô đã tỏ cho Tôma thấy cạnh sườn, nơi trào ra nước và máu, suối nguồn ân sủng. Đồng thời, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ do lòng thương xót Chúa. 

Thưa anh chị em, sau khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần với các Tông đồ nhằm củng cố lòng tin nơi các ông và sai các ông đi rao giảng Tin mừng Phục sinh. Tin mừng hôm nay thuật lại hai lần Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các Tông đồ: chiều ngày Phục sinh để uỷ thác sứ mạng loan báo Tin mừng, và tám ngày sau, tức là lần thứ ba để củng cố và xác tín các tông đồ vào giá trị vĩnh hằng của sứ điệp Tin mừng, cách riêng cho Tôma tin rằng: Người đã sống lại thật từ cõi chết. Ông Tôma đã được gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh, được nhìn ngắm Chúa Phục sinh, được đụng chạm đến Chúa Phục sinh. Đây quả là phúc lớn. Chúa muốn Tôma được đụng chạm vào Người và các thương tích của Người để nghiệm được bao nỗi truân chuyên của Người đã trải qua, để vâng phục thánh ý cứu độ của Thiên Chúa Cha. Đồng thời, Chúa muốn các thương tích của Người đụng chạm con người bất tín, bất an và cứng lòng như Tôma để chữa lành mọi thương tật của họ.Quả thật, từ cái nhìn ấy, dụng chạm ấy, Tôma đã nhảy vọt đến chân lý không đụng chạm được, ông đã thốt lên trong đau đớn: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi”. Ông tuyên xưng Chúa Kitô Phục sinh là Thiên Chúa của ông: khoảng cách từ cái nhìn thấy bằng giác quan đến chân lý tin nhận quả là một bước nhảy vọt. Tuy nhiên, Chúa Kitô Phục sinh còn chúc phúc hơn nữa cho những ai không thấy mà tin.

Có câu chuyện kể rằng, một người nông dân đang đào lỗ chôn con lừa của ông mới chết. Ngay lúc đó, một người vô thần đi ngang qua, ông muốn nhạo cười người nông dân này, ông nói: “như vậy là thế nào? Ông là một người rất sùng đạo, thế mà tại sao ông không đem nó vào nhà thờ cùng giật chuông?”. Người nông dân ôn tồn đáp lại: “nhưng thưa ông, không thể được. Bởi vì con lừa của tôi, nó cũng như ông: nó không tin gì cả!”.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Câu chuyện trên đây lại một lần nữa gợi lại cho chúng ta lời bài hát “Tin hay không tin” của tác giả Nguyễn Lý: Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Các tín hữu thời sơ khai đã đón nhận được niềm tin nhờ lời giảng dạy, tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, họ đã tin Chúa Kitô là Đấng cứu chuộc, là Đấng đã chết và nay sống lại và là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ. Nhờ niềm tin ấy họ được sống trong tình hiệp nhất của cộng đoàn: sống hoà hợp với nhau, để mọi sự làm của chung, dùng bữa vui vẻ và đơn sơ, được toàn dân mến chuộng. Đây là một cuộc sống lý tưởng, hạnh phúc tràn đầy và vĩnh hằng mà những kẻ tin vào Chúa Kitô sẽ được tham dự trong ngày Người lại đến như thánh Phêrô quả quyết: “Bởi tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc chắn anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn”. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính Lòng Thương Xót của Chúa là dịp để chúng ta nhìn vào tình thương Chúa có thể chữa lành mọi sự. Dù linh hồn chúng ta có tội lỗi, Chúa vẫn bao dung tha thứ, vì tình thương Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi, và Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta trở nên những chứng nhân Lòng Thương Xót của Chúa, để ân sủng và tình yêu của Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác chúng ta. Xin Chúa ban ơn bình an cho mỗi người chúng ta Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.