Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Người làm truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái

print

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Người làm truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái

Truyền thông TGP Sài Gòn

“Người làm truyền thông phải biết nói sự thật trong đức ái” là chủ đề bài chia sẻ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 54 được cử hành vào lúc 08g30 Thứ Bảy, ngày 23 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn – Trung tâm Mục vụ TGP SàiGòn.

Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn