Đường Hy Vọng – Chương 37: Sống Hy Vọng

print

CHƯƠNG 37: SỐNG HY VỌNG
Con ôm ấp một ý nguyện:
“Dưới đất cũng như trên trời”.

979. Ðể tóm tắt những tư tưởng con đã suy gẫm trước đây, cha mong con hằng ngày nhớ các điều đơn sơ sau đây, khác nào những tấm bảng chỉ lối đi trên đường hy vọng của con:
Con muốn thực hiện một cuộc cách mạng: canh tân thế giới. Hoài bão lớn lao đó, sứ mạng cao đẹp đó, Chúa trao cho con, con thi hành với: quyền lực Chúa Thánh Thần”. Mỗi ngày con chuẩn bị Lễ Hiện Xuống mới quanh con.

980. Con xúc tiến một chiến dịch: làm cho mọi người hạnh phúc. Con hy sinh mình từng giây phút với Chúa Giêsu, để đem an bình trong tâm hồn, phát triển thịnh vượng cho các dân tộc. Ðường lối tu đức thầm kín và thiết thực!

981. Con nắm vững một đường lối tông đồ: “Thí mạng vì anh em”, vì không có tình yêu nào lớn lao hơn (x. Ga 15,13). Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục anh em về với Chúa.

982. Con hô một khẩu hiệu: “Tất cả hiệp nhất”, hiệp nhất giữa các người Công giáo, hiệp nhất giữa các Kitô hữu, hiệp nhất giữa các dân tộc. Như Chúa Cha và Chúa Con là một (x. Ga 17,22-23).

983. Con tin một sức mạnh: Thánh Thể. Thịt máu Chúa sẽ làm cho con sống, “Ta đến để cho thế gian được sống, và sống dồi dào hơn” (Ga 10,10). Như Manna nuôi dân Do Thái đi đường về Đất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy Vọng (x. Ga 6,53).

984. Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ: Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ Chúa (x. Ga 13,35), là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất.
Bác ái là sinh ngữ số một, mà thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên Thiên Ðàng (x. 1Cr 13,1).

985. Con nắm một bí quyết: cầu nguyện. Không ai mạnh bằng người cầu nguyện, vì Chúa đã hứa ban tất cả. Khi các con hiệp nhau cầu nguyện, có Chúa ở giữa các con (x. Mt 18,20). Cha tha thiết khuyên con, ngoài giờ kinh, hãy cầu nguyện mỗi ngày tối thiểu một giờ, nếu được hai giờ càng tốt. Không phải là mất mát vô ích đâu! Trên quãng đường Cha đi, Cha đã thấy lời Thánh Têrêsa Avila ứng nghiệm: “Ai không cầu nguyện, không cần ma quỉ lôi kéo, sẽ tự mình sa xuống hỏa ngục”.

986. Con giữ một nội qui: Phúc Âm. Ðó là hiến pháp trên tất cả mọi hiến pháp. Là hiến pháp Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ (x. Mt 4,23). Hiến pháp ấy không khó khăn, phức tạp, gò bó như các hiến pháp khác; ngược lại, linh động, nhân hậu, làm phấn khởi tâm hồn con.
Một vị thánh ngoài Phúc Âm là “thánh giả”.

987. Con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và đại diện của Ngài: Ðức Thánh Cha, các Giám Mục, kế vị các Thánh Tông Ðồ (x. Ga 20,22-23). Hãy sống và chết vì Hội Thánh như Chúa Kitô. Ðừng nghĩ chết vì Hội Thánh mới hy sinh. Sống vì Hội Thánh cũng đòi hỏi nhiều hy sinh.

988. Con có một tình yêu: Mẹ Maria. Thánh Gioan Maria Vianey đã nói: “Mối tình đầu của tôi là Mẹ Maria”. Nghe Mẹ sẽ không lầm lạc, hoạt động vì Mẹ sẽ không thất bại, làm vinh danh Mẹ sẽ được sống đời đời.

989. Con có một sự khôn ngoan: khoa học Thánh Giá (x. 1Cr 2,2). Nhìn Chúa Giêsu trên Thánh Giá, con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến. Thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định, tâm hồn con sẽ bình an.

990. Con có một lý tưởng: Hướng về Chúa Cha, một người Cha đầy yêu thương. Cả cuộc đời Chúa Giêsu, mọi tư tưởng, hành động đều nhằm một hướng: “…Ðể thế gian biết Thầy yêu mến Cha và Cha yêu mến Thầy…” (Ga 14,31),  “Ta hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).

991. Con chỉ có một mối lo sợ: Tội lỗi.
Triều đình hoàng đế Hy Lạp đã nhóm họp để bàn cách trả thù thánh Gioan Kim Khẩu vì ngài đã thẳng thắn khiển trách bà Hoàng Hậu.
Kế hoạch I: Bỏ tù.
“Nhưng ông ấy sẽ được dịp cầu nguyện, chịu khổ vì Chúa như ông hằng mong muốn.”
Kế hoạch II: Lưu đầy.
“Nhưng đối với ông ấy, đâu cũng là đất Chúa.”
Kế hoạch III: Tử hình.
“Ông sẽ được tử đạo, chúng ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng ông: được về với Chúa.”
“Tất cả kế hoạch I, II và III không làm cho ông khổ đau, ngược lại ông sẽ vui sướng chấp nhận”.
Kế hoạch IV: “Chỉ có một điều ông khiếp sợ nhất, gớm ghét nhất là tội lỗi, nhưng bắt ông phạm tội thì không được!”
Nếu con chỉ sợ tội, thì không ai mạnh hơn con.

992. Con ôm ấp một ý nguyện: “Nước Cha trị đến, Ý Cha thành sự, dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10).
Dưới đất lương dân biết Chúa như trên trời.
Dưới đất mọi người khởi sự yêu nhau như trên trời.
Dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc như trên trời.
Con sẽ nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy.
Khởi sự đem hạnh phúc thiên đàng cho mọi người ngay từ trần thế.

993. Con chỉ thiếu một điều: “Có gì đem bán mà chia cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời; đoạn hãy đến theo Thầy” (Mc 10,21), nghĩa là con phải dứt khoát. Chúa cần hạng tình nguyện thoát ly!

994. Con dùng một phương pháp tông đồ hữu hiệu: tiếp xúc, để hòa mình nhập thể với mọi người, để hiểu, để yêu mọi người.
Tiếp xúc hữu hiệu hơn giảng, hơn viết sách. Tiếp xúc giữa người với người, lòng bên lòng, bí quyết bền đỗ, bí quyết thành công.

995. Chỉ có một việc quan trọng nhất, Maria đã chọn phần tốt nhất: ngồi bên Chúa (x. Lc 10,41-42). Nếu con không sống nội tâm, nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn các hoạt động của con, thì… Con thấy nhiều, hiểu nhiều rồi, cha miễn nói.

996. Con chỉ có một của ăn: “Thánh Ý Chúa Cha” (x. Ga 4,34), nghĩa là con sống, con lớn lên bằng ý Chúa. Con hành động do ý Chúa. Ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh, vui; ngoài ý Chúa, con chết.

997. Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại (x. Mt 6,34; Gc 4,13-15). Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó!

998. Con chỉ có một tuyên ngôn: “Phuc thật tám mối”. Chúa Giêsu đã tuyên bố trên núi: “Bát Phúc” (x. Mt 5, 3-12). Hãy sống như vậy, con sẽ nếm được hạnh phúc rồi rao truyền cho mọi người con gặp.

999. Con chỉ có một công việc quan hệ: Bổn phận. Không kể lớn hay nhỏ, vì lúc ấy “con làm việc của Cha con” trên trời. Ngài chỉ định cho tôi thực hiện chương trình của Ngài trong lịch sử (x. Lc 2,49; Ga 17,4).
Làm bổn phận là đường lối tu đức chắc chắn nhất, đơn sơ nhất. Nhiều người bày vẽ một lối tu đức rắc rối, rồi phàn nàn là khó!

1000. Con chỉ sợ có một cách nên thánh: Ơn Chúa và ý chí con (x. 1Cr 15,10). Chúa không bao giờ thiếu ơn; con có đủ ý chí không?

1001. Con chỉ có một phần thưởng: Thiên Chúa (x. Mt 15,21-23; 2Tm 4,7-8).
Khi Chúa hỏi Tôma Aquinô: “Con đã viết rất đúng về Ta, con muốn phần thưởng nào?”
– “Con chỉ muốn Chúa!”

HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN

HẾT

——-

“Chúa đã ban ơn cho tôi có nghị lực để tiếp tục làm việc, kể cả  những lúc chán nản nhất. Tôi đã viết đêm ngày trong một tháng rưỡi, vì tôi sẽ bị “chuyển trại” và không có điều kiện hoàn tất được. Lúc viết đến số 1001 tôi quyết dừng lại, xem đây như công trình “nghìn lẻ một đêm”.

Trích “5 cái bánh và 2 con cá”