Gia Đình Giúp Nhau Tuân Giữ Luật Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.09.2018 –

Chúa nhật XXII Thường niên B – Mc 7,1-8.14-15.21-23

GIA ĐÌNH GIÚP NHAU TUÂN GIỮ LUẬT CHÚA

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con trong giờ chầu này. Đến trước tôn nhan Chúa, chúng con muốn trải rộng tấm lòng, dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ chân thành. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên gia đình chúng con, giúp chúng con cùng nhau tuân giữ lề luật Chúa, để những lời kinh cầu nguyện, những hành vi tôn thờ Chúa thực sự thể hiện lòng chúng con yêu mến Chúa, xuất phát tự trong tâm hồn chúng con.

“Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhắc chúng con nhớ rằng, việc thờ phượng Thiên Chúa vẫn cần phải có những nghi thức, những hành vi cử chỉ bên ngoài, nhưng quan trọng hơn chính là tâm tình yêu mến bên trong. Chúa muốn chúng con thực tâm kính mến Chúa hết lòng hết sức, xin cho chúng con đừng chỉ hời hợt đọc kinh thuộc lòng ngoài miệng, nhưng biết tập ý thức cầu nguyện, chú tâm đến ý nghĩa của lời kinh đang đọc.

Lạy Chúa, chúng con vẫn thường xuyên đi dâng thánh lễ, tham dự giờ kinh, giờ chầu, nhưng vẫn còn chia trí, lo ra. Xin cho gia đình mỗi lần đến với Chúa không chỉ có mặt bên ngoài, nhưng thực sự đến gặp Chúa với trọn cả trái tim yêu mến, không vội vã mong cho mau xong chóng hết, nhưng biết cử hành và tham dự các nghi lễ thánh thiêng với tâm tình sốt sắng mến yêu.

(thinh lặng)

“Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế”. 

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, Chúa không chỉ nhắc chúng con phải thành tâm phụng thờ Chúa, nhưng còn dạy chúng con phải trở nên những con người đạo đức tốt lành thực sự, chứ không phải giả hình giả bộ bên ngoài. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết chân thành tự kiểm để nhận ra những ý hướng xấu còn ẩn nấp trong tâm trí, và can đảm hoán cải từ bên trong, để từ đó quyết tâm sửa đổi cách sống bên ngoài.

Lạy Chúa, để tẩy trừ khỏi tâm trí những điều xấu xa, chúng con phải luôn thanh tẩy cõi lòng, và nhất là can đổi mới trái tim nhờ sức mạnh của Tin Mừng tình yêu. Xin cho mỗi gia đình chúng con được tràn đầy tình mến Chúa yêu người, để khi yêu mến Chúa hết lòng hết sức và trên hết mọi sự, chúng con sẽ tránh xa tội lỗi, thực tâm sống đạo đức đẹp lòng Chúa, khi chân thành yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương, chúng con sẽ sống tốt lành lương thiện, cư xử với nhau theo đúng lời Chúa dạy.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thanh tẩy cõi lòng chúng con, xin đổi mới trái tim chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim tràn đầy tình yêu, để chúng con suốt đời thành tâm phụng thờ Thiên Chúa và yêu thương mọi người theo lời Chúa dạy. Xin tình yêu Chúa luôn ngự trị trong các gia đình trẻ chúng con, thấm nhuần vào mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con trong cách sống và tuân giữ luật Chúa, luật của tình yêu mang lại bình an và hạnh phúc. Amen.

giaophanbaria.org