Gia Đình Quyết Tâm Theo Chúa

print

18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53

Gia Đình Quyết Tâm Theo Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, nên Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, và từng giây từng phút Chúa chờ đợi chúng con đến, để Chúa đổ tràn trên chúng con ánh sáng, sức mạnh, ân sủng và chính sự sống của Chúa. Đến trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin tôn vinh, ngợi khen, cảm mến, thống hối ăn năn và quyết tâm theo Chúa để luôn được sống với Chúa như con thảo sống với Cha hiền.

  • “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa nói đến sứ mạng của Chúa, là mang lửa xuống thế gian và Chúa ước ao lửa ấy bùng cháy lên. Chúng con hiểu rằng, ngọn lửa Chúa đem đến cho chúng con là lửa khao khát sự nhiệt thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, để mời gọi và giúp chúng con đón nhận ơn cứu độ. Chúa mang đến cho chúng con ngọn lửa của tình yêu để làm cho chúng con dịu mát tâm hồn, vơi đau khổ và cô đơn. Ngọn lửa của Chúa đem đến cho chúng con, còn là lửa của chính Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân đổi mới vũ trụ địa cầu, nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, sưởi ấm những tâm hồn băng giá vô cảm và hướng dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng chân lý và sự thật.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban cho các gia đình trẻ những ngọn lửa ấy, để các gia đình biết làm chứng cho Chúa, biết làm dịu mát tình yêu và biết sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá.

(thinh lặng)

 “Thầy đến để đem sự chia rẽ”.

Lạy Chúa Giêsu, khi đến thế gian, chắc chắn Chúa không gieo chiến tranh, cũng không gieo khủng bố, nhưng Chúa đem lửa chân lý và sự thật đến cho chúng con. Sự chia rẽ xảy ra là do giằng co giữa tin và không tin, đón nhận hoặc từ chối. Sự chia rẽ này trước hết là sự chia rẽ nội tâm trong mỗi người chúng con, là cuộc chiến xảy ra trong tâm hồn chúng con, khi đón nhận sự thật và chân lý của Chúa.

Lạy Chúa, cũng từ việc chọn lựa tin hay không tin, theo hay không theo đã xảy ra chia rẽ ngay trong các gia đình trẻ. Có những người quảng đại đón nhận giáo lý Tin Mừng của Chúa, có những người nấn ná hay từ chối khiến cho sự chống đối xảy ra. Sự chống đối Chúa không phải là sự phản đối nhau bằng bạo lực hoặc súng đạn, cũng không phải là chiến tranh nhân danh tôn giáo theo kiểu ngày nay, nhưng là cuộc chiến đấu âm thầm mà liên lỉ của chân lý và tình yêu.

Xin cho chúng con trở nên chiến sĩ của Chúa, biết thắp sáng cuộc đời mình, không bằng một thứ lửa nào khác, mà phải là lửa tình yêu, lửa Tin Mừng của Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mang đến cho chúng con lửa yêu thương và Chúa muốn chúng con phải làm lan tỏa cho mọi người, xin cho chúng con biết đón nhận Tin Mừng bình an Chúa trao, đồng thời biết mạnh dạn mang đến cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận thập giá, để góp phần làm cho lửa yêu thương và lửa cứu độ của Chúa ngày càng bùng cháy khắp thế gian. Amen.