Gia Đình Sống Chứng Nhân Cho Chúa

print

02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53

Gia Đình Sống Chứng Nhân Cho Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình cảm tạ, gia đình giáo xứ chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu này. Chúng con xác tín rằng: Chúa đã sống lại và lên trời, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại. Dù vậy, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng con, mời gọi chúng con cộng tác vào công trình của Chúa để Tin Mừng được đến với muôn dân. Giờ đây, xin Chúa hãy khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát khao làm chứng nhân cho Chúa.

  • “Các con là nhân chứng những sự việc ấy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu loài người chúng con, Chúa đã chịu đau khổ, chịu chết và đã Phục sinh để giải thoát chúng con khỏi nô lệ của tội lỗi. Việc Chúa làm thật vĩ đại dường bao. Tuy thế, không phải ai cũng biết được điều Chúa đã thực hiện. Công trình kỳ diệu của Chúa cần phải được loan báo cho muôn dân để họ cũng nhận được ơn tha tội. Đó là sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng con khi chúng con lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con yếu đuối, mỏng giòn, hay thay đổi nhưng Chúa vẫn tin tưởng mời gọi chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa. Chúng con thật hạnh phúc khi được cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin cho gia đình chúng con, dù sống trong hoàn cảnh nào cũng luôn ý thức về sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa hãy tác động và biến đổi mỗi thành viên trong gia đình chúng con để tất cả được trở nên chứng nhân cho Chúa.

(thinh lặng)

  • “Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trải qua bao thời đã có biết bao người dùng cả cuộc đời, thậm chí là cả mạng sống để làm chứng cho Chúa. Biết bao vị thánh tử đạo đã đổ máu để minh chứng cho tình yêu. Làm chứng cho Chúa không chỉ là rao giảng về Chúa, mà còn kết hợp với Chúa, sống như Chúa đã sống. “Lời nói thì lung lay, gương bày thì lôi kéo”. Con người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy. Để làm chứng nhân cho Chúa đòi hỏi chúng con phải ra khỏi mình để đi vào kết hợp với Chúa, để Chúa sống trong chúng con. Điều đó thật chẳng dễ dàng.

Lạy Chúa Giêsu, nhân loại hôm nay đang chịu tác động nhiều bởi chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng đang lừa dối con người khinh chê mọi giá trị tuyệt đối, và quyến rũ con người tìm kiếm tiền của, thú vui. Thế giới hiện đại đang cần đến những chứng nhân đức tin, dám lội ngược dòng đời. Xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương và hiệp nhất với nhau.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chịu chết và sống lại để cho chúng được sống và sống dồi dào. Vì yêu thương, Chúa đã mời gọi gia đình chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa khơi lên trong chúng con lòng nhiệt huyết tông đồ để chúng con sẵn sàng sống và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời. Amen.