Gia Đình Sống Đạo Và Tử Đạo

print

17.11.2019 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lc 9,23-26

Gia Đình Sống Đạo Và Tử Đạo

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội Việt Nam chúng con có nhiều chứng nhân đức tin anh dũng. Các ngài theo Chúa, sẵn sàng chịu chết để hạt giống Tin Mừng được trổ sinh hoa trái trên đất nước chúng con. Xin cho ngọn lửa đức tin mà các Thánh Tử đạo, Tiền nhân chúng con để lại được bừng cháy lên trong tim mỗi người, để chúng con sẵn sàng sống làm chứng cho Chúa từ trong môi trường gia đình đến mọi người xung quanh.

  • “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Ta”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con và những ai muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình. “Bỏ mình” tức là bỏ chính cái tôi của mình, đó là sự từ bỏ khó khăn nhất. Lạy Chúa, cái tôi chính là cá tính của mỗi người chúng con, vốn dễ kiêu ngạo, muốn thể hiện chính mình, muốn người khác theo ý mình, chứ không dễ gì khiêm tốn và phục vụ tha nhân. Nhưng đó lại là điều kiện của “thập giá”, bởi sự khiêm tốn và phục vụ.

Lạy Chúa, vác thập giá của mình, chính là việc chu toàn bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn. Chúa mời chúng con vui nhận những trái ý nghịch lòng làm của lễ dâng Chúa như các thánh Tử đạo đã chấp nhận hy sinh, không theo lệnh vua quan mà chà đạp lên thánh giá, các ngài đã ôm lấy thánh giá và vác đi, là hy sinh, chịu thử thách và chấp nhận bỏ mình tuyệt đối kể cả mạng sống để theo Chúa đến cùng.

(thinh lặng)

  • “Nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì?”

Lạy Chúa, có những người không chấp nhận đau khổ, hy sinh, họ từ chối vác thập giá mỗi ngày. Họ được lời lãi cả thế gian nhưng lại thiệt mất linh hồn (x. Lc 9, 25). Rốt cuộc, họ hạnh phúc ở những nấc thang thấp nhất và xa rời hạnh phúc đích thực. Hôm nay, chúng con muốn tự vấn về cách sống của chính chúng con. Là con cháu, là những bông lúa trổ sinh từ hạt giống đức tin của các Thánh Tử đạo Việt Nam, thế nhưng chúng con chưa biết trân trọng và sống trọn vẹn đức tin mà các Ngài để lại. 

Xin cho chúng con đừng quên, chúng con mang trong mình dòng máu anh hùng của các Thánh Tử đạo, của những người yêu Chúa hơn cả mạng sống mình. Từ đó, biết “hy sinh” những “lời lãi” riêng của trần gian, để sống với nhau và sống cho nhau trong gia đình, trong cộng đoàn theo giao ước. Xin cho từng thành viên trong gia đình chúng con luôn biết quên đi chính mình để lo cho người khác, biết mang vào mình những khó khăn của người khác để trung thành với nhau trong ơn gọi hôn nhân gia đình.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa và Thánh Thể Chúa đã là sức mạnh, giúp các bậc tiền nhân của chúng con can đảm sống đức tin và anh dũng chết vì Đạo thánh. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để chúng con nhận được sức mạnh của Chúa, can đảm và kiên trì sống và làm chứng cho đức tin theo gương sáng các Thánh Tử đạo Việt Nam để lại, hầu giúp chúng con biết hiệp nhất yêu thương nhau, luôn biết sống vì nhau và cho nhau, luôn biết từ bỏ những ý riêng để thực thi ý Chúa. Amen.