Gia Đình Sống Và Làm Chứng Cho Tin Mừng

print

20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niênLc 24,4653

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo

Gia Đình Sống Và Làm Chứng Cho Tin Mừng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được biết Chúa và được nghe Tin Mừng của Chúa thật là một hồng ân lớn lao mà chúng con đã được lãnh nhận. Chúng con xin cúi mình thờ lạy và cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con những hồng ân đặc biệt này. Chúa còn muốn chúng con phải ra đi rao giảng về Chúa và Tin Mừng của Chúa cho tất cả mọi người được biết. Để làm được điều này, chúng con rất cần sự hướng dẫn và ân sủng của Chúa, xin Chúa thêm sức cho chúng con.

  • Các con là nhân chứng những sự việc ấy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không thể cho người khác điều mà mình không có. Chúng con chỉ có thể mang Chúa cho người khác khi chúng con đã có Chúa ở trong mình. Nhưng lạy Chúa, có phải cứ mang danh Kitô hữu và đi lễ mỗi Chúa nhật là sẽ có Chúa ở trong mình? Chúng con đi lễ nhưng vẫn cứ tham lam, ích kỷ, vẫn nói xấu và chê trách anh chị em của mình thì làm sao có thể làm chứng cho Chúa được.

Lạy Chúa Giêsu, lệnh truyền của Chúa vẫn thôi thúc mỗi người, mỗi gia đình chúng con hãy lên đường. Chúa muốn chúng con hãy ra khỏi chính mình, ra khỏi gia đình mình để đến với các anh chị em lương dân. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ và lòng nhiệt thành để chúng con can đảm đến với mọi anh chị em lương dân, nói cho họ biết về Chúa, làm chứng cho họ thấy được Chúa yêu thương và cứu độ hết thảy mọi người.

(thinh lặng)

  • Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết rằng, việc ra đi làm chứng cho Chúa là một điều không dễ dàng, nhưng chúng con tin rằng bên cạnh mỗi bước chân của chúng con luôn có ân sủng và sự đồng hành của Chúa. Lạy Chúa, gia đình chính là trường dạy đức tin đầu tiên của mỗi người. Vì thế, cha mẹ phải là những người được Chúa chúc phúc và hướng dẫn trước nhất, để có thể trở nên tấm gương sáng về đức tin và Tin mừng cho con cái noi theo.

Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ đón nhận được phúc lành của Chúa để thêm hiểu biết về Chúa, thêm sự khôn ngoan của Tin Mừng để trở nên những tấm gương đức tin sáng ngời cho con cái. Xin Chúa ban cho chúng con niềm tin, tình yêu và sức mạnh của Chúa để chúng con dám tuyên xưng và sống niềm tin vào Chúa trước mặt mọi người.   

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, việc sống và làm chứng cho Chúa là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu chúng con và cũng là trách nhiệm của các gia đình Công giáo nói chung. Xin ban Lời của Chúa để hướng dẫn các thành viên trong gia đình chúng con biết sống đúng theo Tin mừng. Đồng thời, xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu biết ý thức trách nhiệm của mình trong sứ vụ Truyền gáo, dám hy sinh và dấn thân để làm cho Tin mừng của Chúa được lan rộng đến mọi nơi và mọi tâm hồn, để muôn dân nhận biết và thờ phượng kính mến Chúa. Amen.