Gia Đình Suy Phục Vương Quyền Của Chúa

print

Gia Đình Suy Phục Vương Quyền Của Chúa

Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng con hợp cùng toàn thể Hội Thánh dâng lời chúc tụng, ngợi khen và suy tôn Chúa là Vua toàn thể vũ trụ. Vương quốc của Chúa không theo kiểu trần thế, nhưng là Nước Trời. Chúng con xin suy phục vương quyền của Chúa. Xin Chúa làm Vua cai trị mọi người trong gia đình chúng con, để khi đã là thần dân của Vua Tình Yêu, chúng con cũng học sống như Chúa là yêu thương phục vụ và can đảm làm chứng cho sự thật.

  • “Nước tôi không thuộc về thế gian này”.

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, chúng con xác tin rằng vương quốc của Chúa không là những vùng dất nằm trên bản đồ thế giới, nhưng là tâm hồn của chính mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn cố gắng sống xứng đáng là những công dân Nước Trời, luôn tuân hành thánh ý Chúa, kiến tạo hạnh phúc và niềm vui khắp nơi trong vương quốc tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Nước Chúa không thuộc về thế gian, nhưng chúng con là những thần dân của Chúa đang sống giữa môi trường trần thế, giữa biết bao phù phiếm đang lôi kéo chúng con xa Chúa. Xin cho gia đình chúng con một lòng tin tưởng phó thác trong vòng tay yêu thương của Chúa và luôn hướng vọng về Nước Trời. Xin Chúa không ngừng ban ơn, giúp chúng con đạt tới Nước Trời hạnh phúc nơi Chúa hiển trị. Xin Chúa ngự trị trong tâm hồn và trong gia đình chúng con.

(thinh lặng)

  • “Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, vương quốc của Chúa còn là vương quốc của Chân lý. Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong Nước Chúa, chúng con cũng phải là những người thuộc về sự thật, đứng về phía sự thật. Xin cho chúng con biết loại trừ ra khỏi cách sống gian dối, thiếu trung thực. Xin cho chúng con dám đứng về phía sự thật dù có bị thiệt thòi.

Lạy Chúa, trải qua một năm sống chủ đề Mục Vụ Gia Đình với việc “Đồng hành với các gia đình trẻ”, chúng con cảm tạ Chúa vì những biến đổi trong lối sống và cách ứng xử từ trong gia đình nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn. Xin Chúa thứ tha, vì chắc hẳn rằng, vẫn có những lúc chúng con chểnh mảng và vì bản tính con người yếu đuối mà chúng con chưa thực sự sống trọn vẹn tình yêu gia đình. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng con ý thức sống điều ấy và hơn nữa, Chúa mời gọi chúng con lắng nghe tiếng Chúa để thuộc trọn về Chúa. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con dám sống trọn vẹn cho Chúa và dám làm chứng cho chân lý của Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, bước vào tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, chúng con được mời gọi hướng về cùng đích đời người là làm sao để được vào vương quốc của Chúa. Xin cho các gia đình trẻ chúng con ý thức và nhạy bén hơn để sống sứ điệp và lối sống của Chúa trong cuộc sống khi biết không ngừng thăng tiến đời sống gia đình, dám dấn thân phục vụ, dám cho đi thời gian, năng lực để chung tay xây dựng nền văn minh tình thương, góp phần thiết lập vương quốc Tình Yêu ngay tại trần thế này. Amen.