Gia Đình Thành Tâm Lắng Nghe Lời Chúa

print

21.07.2019 – Chúa nhật XVI Thường niên – Lc 10,38-42

Gia Đình Thành Tâm Lắng Nghe Lời Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đang tuôn đổ trên mỗi gia đình chúng con. Giờ này, chúng con đến bên Chúa để lắng nghe Chúa nói với chúng con, cũng như thân thưa với Chúa những ưu tư, khát vọng và niềm vui. Xin cho chúng con biết thành tâm lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thực hành trong đời sống gia đình chúng con.

  • “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong chúng con ai cũng biết Lời Chúa có sức mạnh cứu độ, là Lời tình yêu, và là Lời ban sự sống. Chúa mời gọi chúng con đến kín múc nguồn sức mạnh ấy như cô Maria năm xưa ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Chúa nói. Thế nhưng, cuộc sống của gia đình chúng con ngày hôm nay quá bận rộn với bao công việc, đến nỗi chúng con đã quên đến với Chúa để lắng nghe Lời Chúa và được Chúa hướng dẫn. Xin Chúa canh tân con tim của mỗi thành viên trong gia đình để chúng con có thể lắng nghe trong thinh lặng bên chân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Chúa nói mà chúng con không biến đổi, bởi chúng con đọc và nghe Lời Chúa quá hời hợt. Vì thế, chúng con dễ bóp méo Lời Chúa theo ý nghĩ của mình và thờ ơ trong việc sống đạo, hoặc sống đạo theo hình thức bên ngoài.  Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót trong đời sống đạo của chúng con; đồng thời, mở trí cho chúng con để chúng con thành tâm lắng nghe Lời Chúa dạy, nhờ đó, mỗi gia đình chúng con mới có thể sống đạo cách xứng hợp theo ý Chúa.

(thinh lặng)

  • Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đời sống gia đình, không ít thì nhiều, chúng con lo lắng quá nhiều chuyện. Đến nỗi, chúng con cảm thấy cái gì cũng cần cả: từ chuyện gia đình, chuyện con cái đến chuyện của chính bản thân chúng con. Nhiều khi, những lo lắng đó làm cho chúng con bị rối trí mà không còn nhận ra đâu là việc cần nhất. Xin cho chúng con biết chăm chỉ đọc, suy gẫm Lời Chúa cách yêu mến; đồng thời biết thinh lặng, nhạy bén để khám phá ra sứ điệp của Lời Chúa và đem ra thực hành.

Lạy Chúa Giêsu, khi gia đình chúng con ngắm nhìn mẫu gương lắng nghe Lời Chúa của cô Maria, chúng con cũng rất muốn sống như thế. Chúng con biết Lời Chúa phải được ưu tiên hơn mọi lo lắng trần gian khác: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(Lc 4,4). Xin Chúa cho chúng con biết thành tâm lắng nghe Lời Chúa bằng cách suy niệm Kinh Thánh, bằng những giờ kinh tối trong gia đình, bằng việc tham dự Thánh lễ cách sốt sắng.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã thương đến từng gia đình chúng con. Sống trong thời con người đang đánh mất dần ý thức về sự thánh thiêng, trong một thế giới đề cao quá mức những thực tại vật chất, chúng con được Chúa đoái thương nâng đỡ bằng Lời yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn lựa những gì là tốt nhất cho mình: biết ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đem ra thực hành. Đây là cách gia đình chúng con sống và làm chứng về Lời cứu độ cho những anh chị em chúng quanh chúng con. Amen.