Gia Đình Tin Tưởng Vào Chúa

print

Gia Đình Tin Tưởng Vào Chúa

CN 2 PS

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Ngày Chúa sống lại, Chúa đã đi qua cánh cửa đóng kín để gặp các Tông đồ đang còn hoang mang khiếp sợ và Chúa đã đem bình an đến cho họ. Giờ đây, chúng con xin Chúa cũng đi vào tâm hồn của chúng con, để chúng con được chạm tay vào cạnh sườn Chúa và để niềm tin của chúng con thêm vững mạnh vào Chúa.

  • “Bình an cho các con”.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, món quà đầu tiên Chúa trao tặng cho các Tông đồ là lời ban bình an. Đây là một ơn được ban cho các Tông đồ, để biến đổi tâm hồn và cuộc đời các ông. Chúa không khiển trách các ông về sự nhát đảm, bỏ trốn hay chối Chúa trong cuộc khổ nạn. Chúa đã quên hết mọi lỗi phạm, mà các ông đã gây ra cho Chúa. Khi Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn, Chúa muốn cho các ông tận mắt nhìn thấy dấu vết yêu thương, để các ông có thể cảm nhận được tình yêu tột cùng của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã sống lại, hiện ra trao ban bình an và cũng cố đức tin cho các Tông đồ. Xin Chúa cũng cố niềm tin cho các gia đình trẻ đang gặp khó khăn về đời sống đức tin, để họ không rơi vào chán nản tuyệt vọng và xin Chúa giúp họ nhận ra dấu chứng tình yêu của Chúa, qua các Bí tích, nhất là bí tích Hòa giải và Thánh Thể, để họ tìm lại đức tin và niềm hy vọng trong hành trình theo Chúa.

(thinh lặng)

  • “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, món quà thứ hai mà Chúa trao ban cho chúng con, đó là sự tha thứ. Nên chúng con xác tín rằng, Chúa đã thể hiện lòng thương xót, thông cảm đối với những giới hạn và yếu đuối của chúng con. Vì thế, Chúa đã trao cho các Tông đồ quyền nhân danh Chúa để tha thứ. Tha thứ là thể hiện sâu xa nhất lòng xót thương của Chúa. Vì tội lỗi không thể ngăn cản được lòng thương xót của Chúa và Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng con.

Lạy Chúa, khi Chúa trao ban cho các Tông đồ quyền tha thứ, Chúa muốn các ông trở thành “hiện thân” của Chúa, thành cộng tác viên, người nối dài lòng thương xót và tha thứ của Chúa cho đến tận thế.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, nhiều gia đình trẻ đang sống li thân, vì họ chưa biết học nơi Chúa sự tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin Chúa giúp họ biết học nơi Chúa để nói lời yêu thương, thông cảm, tha thứ lỗi lầm cho nhau và để gia đình họ trở thành tổ ấm yêu thương.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, càng suy niệm về tình yêu của Chúa, chúng con càng không thể hiểu thấu. Xin cho chúng con lấy đức tin mà quy phục. Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa không chỉ ban cho hồng ân đức tin cho chúng con, mà Chúa còn ban Lời Chúa, để giáo dục đức tin cho chúng con và ban Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng đức tin chúng con, làm cho đức tin chúng con ngày càng vững mạnh. Chúng con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa đến muôn đời. Amen.