Giáo Huấn 14: Thánh Kinh

print

GIÁO HUẤN 14 : CN I MÙA CHAY  – 1.3.2020

THÁNH KINH

H.Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh có mấy phần? Đâu là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh?

T. Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh có 2 phần: Cựu ước, 46 cuốn; Tân ước, 27 cuốn. Trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh là Chúa Giê-su Ki-tô, vì toàn bộ Thánh Kinh đều quy hướng và được hoàn tất nơi Ngài.

* Giáo huấn này dựa trên thánh thư Ti-mô-tê (2 Tm 3, 16):

“Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy để trở nên công chính”.

* Như vậy, Thiên Chúa là tác giả của Thánh kinh, vì “Những gì Thiên Chúa tỏ ra trong Thánh kinh đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần”. Linh hứng là việc “Thiên Chúa chọn một số người, để khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, tác động, họ viết ra những gì Thiên Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó thôi”. Vì thế để đọc-hiểu Thánh kinh, ta phải luôn cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

Nơi bộ Thánh kinh, Cựu Ước “chuẩn bị và báo trước ngày xuất hiện của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu thế”. Tân Ước trao cho chúng ta chính Chúa Giê-su Ki-tô, là “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha”, qua Ngài, Thiên Chúa nói hết về mình cho nhân loại.  

Bốn sách Tin mừng Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an, là trung tâm của toàn bộ Thánh kinh. Nên thánh Têrêsa Hài đồng đã viết: “Nơi Tin Mừng, tôi tìm thấy tất cả những gì cần thiết cho linh hồn tôi. Nơi đó, tôi luôn khám phá những ánh sáng mới mẻ”.

Trên một chuyến xe đò, một cụ già hỏi một hành khách trẻ: Ông có phải là linh mục không ạ? Vị khách hỏi lại: Sao cụ lại hỏi con như vậy? Bà cụ đáp: Vì tôi thấy ông có một “Nét mặt Thánh kinh”. Ước gì mỗi người chúng ta cũng có được nét mặt Thánh kinh như vậy!