Giáo Huấn 20: Các Hoa Trái Của Thánh Thần

print

Giáo Huấn 20: Các Hoa Trái Của Thánh Thần

H. Các hoa trái của Thánh Thần là gì ?

T. Các Hoa trái của Chúa Thánh Thần là những điều tốt lành mà chúng ta có được nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

Lời Chúa: “Còn hoa trái của Thần Khí là: Bác ái;Vui vẻ; Bình an; Kiên nhẫn; Nhân từ; Hòa nhã; Nhẫn nại; Hiền lành; Tin tưởng; Nhã nhặn; Tiết độ; Trong sạch. Không có luật nào chống lại những điều như thế” [i].

Lời Chúa cho ta thấy: Có 12 hoa trái của Thánh Thần:

  1. Bác ái: giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa. 2. Vui vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
  2. Bình an: Là kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái. 4. Kiên nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
  3. Nhân từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người. 6. Hòa nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
  4. 7. Nhẫn nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài. Hiền lành: Giúp ta kìm hãm nóng giận.
  5. Tin tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.10. Nhã nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bên ngoài.
  6. Tiết độ: giúp ta chế ngự những dục vọng.
  7. Trong sạch: Giúp ta canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như Đền thờ Chúa Thánh Thần.

Với 12 hoa trái Thánh Thần, Thánh Phao-lô trình bày cho chúng ta về nền luân lý cao đẹp của Tin Mừng, luân lý của Thánh Thần: không chỉ nhằm xây dựng một xã hội trật tự, công bằng, nhưng nhất là tạo dựng một xã hội tươi vui, yêu thương và huynh đệ, một «Nền văn minh tình thương»[ii].

[i] Galata 5, 22-23. Hầu hết các bản dịch đoạn trích dẫn chỉ liệt kê 9 loại hoa trái, trong khi bản Vulgata tiếng Latinh đưa ra một danh sách gồm 12 loại, thêm vào đó là tin tưởng, nhã nhặn và trong sạch.

[ii] Theo kiểu nói của hai Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI & Gioan Phaolô II.