Giáo Huấn 20: Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Và Đất

print

GIÁO HUẤN 20/CN LỄ LÁ/5.4.2020

THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI VÀ ĐẤT

* H. Thiên Chúa tạo dựng những gì? (C. 56, 57 & 58).

T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình: – Hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là con người. – Vô hình là các Thiên Thần, là loài thiêng liêng, được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Sáng thế (1, 24-26):

 “Thiên Chúa phán: Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại …Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Ngài phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta…”.

* Lời Chúa cho thấy: 1. Thiên Chúa sáng tạo muôn vật: + Vật hữu hình là những vật ta nhìn thấy, đụng chạm, quan sát được, như trời, đất, nước, tinh tú, cây cỏ, loài vật, loài người. Loài người cao cả nhất, vì được tạo dựng riêng biệt (x. St 1, 26). + Vật vô hình các Thiên thần thiêng liêng; là những tôi tớ, sứ giả phục vụ Thiên Chúa, Vd. đóng cửa vườn Địa đàng (St 3, 24), truyền tin cho Đức Mẹ (Lc 1, 26), tập họp muôn dân Phán xét chung (Mt 24. 41). Có các Thiên thần Hộ mệnh để bảo trợ và hướng dẫn mỗi Ki-tô-hữu đến sự sống đời đời (Thánh Ba-si-li-ô).

  1. Thiên Chúa sáng tạo một thế giới trật tự và tốt lành: – Thế giới trật tự vì“Ngài đã an bài mọi sự có mực thước, có số, có lượng” (Kn 11, 20). – Thế giới tốt lành vì “Chính Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1,31).

Thiên Chúa đã trao ban thế giới này như quà tặng, cho con người hưởng dùng, bảo vệ và phát huy. Chúng ta hãy chung lời ca ngợi với Thánh Phan-xi-cô: Lạy Thiên Chúa tối cao, toàn năng và tốt lành, mọi vinh quang và danh dự, lời chúc tụng và ngợi khen, đều thuộc về Chúa, Lạy Chúa với muôn loài tạo vật, con ngợi khen Chúa”.