Giáo Huấn 29: Vì sao Giáo Hội thực hành sự liên đới ?

print

GIÁO HUẤN 29

29

 

* H. Vì sao Giáo Hội thực hành sự liên đới ? [i]

T. Giáo Hội thực hành sự liên đới, vì Giáo Hội là nơi diễn ra tình liên đới vĩnh viễn của Thiên Chúa với con người.

* Lời Chúa : “Đây là nhà tạm, nơi Thiên Chúa ở cùng nhân loại” [ii].

* Giáo huấn GH :

Lời Chúa cho thấy : Thiên Chúa muốn Giáo Hội là “nhà tạm”, nơi Người tập hợp toàn thể gia đình nhân loại  [iii]. Giáo Hội là “dấu chỉ và khí cụ của sự kết hiệp thật mật thiết với Thiên Chúa, và là sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại” [iv]. Người muốn cất công đến với mọi quốc gia và nền văn hoá để cứu giúp muôn người, qua một Giáo Hội biết noi gương Chúa Giêsu : biết sống tình liên đới cả với những người cô thế cô thân, những nạn nhân của bất công, của nghèo khổ trong mỗi thời đại. 

Bất cứ ai nỗ lực xây dựng một thế giới với gia đình, cộng đoàn nhân đạo hơn, thì Thiên Chúa ở cùng họ, và đó là dấu chỉ họ là môn đệ của Chúa Kitô [v]. Do đó, Giáo Hội còn liên đới với tất cả những ai không cùng niềm tin, để mong cho thế giới được nhìn thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Quả vậy, không ai có thể lên trời mà không cần đến người khác… vì chính Thiên Chúa cũng không cô độc, Người là Một Chúa Ba Ngôi, là một cộng đồng, mà con người phải noi theo, để sống liên đới, bằng sự tham gia, trao đổi, lắng nghe, đối thoại, trách nhiệm đối với nhau [vi].

[i] x. DOCAT, c. 27.

[ii] Kh 21,3.

[iii] Kh 21, 3.

[iv] CĐ. Vaticanô II : Hiến chế “Giáo Hội”, s. 1.

[v] Ga 13, 35.

[vi] x. YOUCAT, c. 122.