Giáo Huấn 30: Mầu Nhiệm Vượt Qua Của Chúa Giê-Su

print

GIÁO HUẤN 30/CN XI THƯỜNG NIÊN/14.6.2020

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÚA GIÊ-SU

* H. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su quan trọng thế nào? (C. 101)

T. Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giê-su là trọng tâm của đức tin Ki-tô giáo. Mầu nhiệm này bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và được tôn vinh của Ngài.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Phúc âm thánh Mát-thêu (16, 21):

“Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ…rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”.

* Mầu nhiệm Vượt Qua (chết và sống lại) của Chúa Giê-su là đỉnh cao trong công trình cứu độ của Thiên Chúa (Lc 24,26).

Vì thế, chúng ta vừa phải quan tâm tìm hiểu và suy niệm về khung cảnh lịch sử đã dẫn đến cái chết của Chúa Giê-su, vừa phải lắng nghe Lời Thiên Chúa, để khám phá ý nghĩa của cái chết đó trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ý nghĩa đó là:

Nhờ lòng yêu mến và vâng phục, Chúa Giêsu đã đền bù tội bất tuân của Tổ tông, giao hòa chúng ta cùng Thiên Chúa, cho chúng ta trở thành con cái của Ngài. Ân phúc và Bình an Thiên Chúa lại đổ xuống tràn đầy trên chúng ta: “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Chúa Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15).

Sự phục sinh của Chúa Giê-su mở ra cho nhân loại niềm hy vọng được sống lại cùng Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu:“Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống với Ngài, nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Ngài” (2 Tm 2, 11).

Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần củng cố niềm tin của chúng ta nơi Mầu nhiệm Vượt Qua.