Giáo Huấn 31: Năm Điều Răn Hội Thánh

print

Giáo Huấn 31: Năm Điều Răn Hội Thánh

H. Các điều răn của Hội Thánh có mục đích gì ?

T. Các điều răn của Hội Thánh có mục đích nâng đỡ đời sống luân lý, gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời sống phụng vụ nuôi dưỡng.

***

Lời Chúa: “Vậy anh em hãy đi…dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…”[i].

Như vậy, Chúa Giê-su đã trao “quyền giáo huấn” cho Hội Thánh. HT thực thi quyền giáo huấn này bằng cách ban bố các Điều răn, để giúp ta có được những điều kiện cần thiết cho đời sống cầu nguyện, cho việc tuân giữ các Giới răn Chúa và giúp ta tăng thêm lòng mến Chúa yêu người. Hội Thánh có 5 Điều răn:

  1. Thứ nhất: Dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc: + Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ, để thánh hóa ngày Chúa nhật, mừng Chúa Phục Sinh.+ Và các tín hữu không được làm những công việc tự bản chất ngăn trở việc thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày Lễ buộc.
  2. Thứ hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần: để bảo đảm cho việc chuẩn bị rước Thánh Thể, nối tiếp việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy.
  3. Thứ ba: Rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh: bảo đảm mức tối thiểu trong việc rước Mình Thánh Chúa. Phải rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh, vì Lễ Phục sinh là nguồn gốc và trung tâm của Phụng vụ Ki-tô giáo.
  4. Thứ bốn: Giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc (vd. Thứ tư Lễ tro, Thứ sáu Tuần thánh): các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay, thường là để dọn mình mừng lễ, vì việc chay tịnh, hãm mình giúp ta sám hối, tu luyện bản thân: làm chủ các bản năng, lánh xa tội lỗi, tự do tiến bước theo Chúa…
  5. Thứ năm: Góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình: Điều răn này dạy các tín hữu có bổn phận chi cấp cho những nhu cầu vật chất của Hội Thánh, tuỳ theo khả năng mỗi người, để Hội Thánh có thể chu toàn việc Chủ chăn.

[i] Mt 28,19-20.