Giáo Huấn 36: Hội Thánh Trong Kế Hoạch Của Thiên Chúa

print

GIÁO HUẤN 36/CN XVII TN/26.7.2020

 

* H.  Hội Thánh là gì?

T. Hội Thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ, làm thành cộng đoàn gồm những người nhờ đức tin và Bí tích Rửa tội, trở nên con cái của Thiên Chúa, chi thể của Đức Ki-tô và đền thờ của Chúa Thánh Thần.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Ê-phê-sô (2, 22):

“Trong Chúa Ki-tô, anh em được xây dựng cùng với những người khác, thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thánh Thần”.

* Lời Chúa cho chúng ta thấy:

 Hội Thánh được khởi đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, cho con người được làm con cái trong Gia Đình Thiên Chúa.

Rồi Hội Thánh được chuẩn bị trong Cựu Ước khi Thiên Chúa tuyển chọn dân Ít-ra-en làm dân riêng.

Hội Thánh được Chúa Ki-tô thiết lập khi Ngài đi rao giảng Tin Mừng, tuyển chọn Nhóm Mười Hai, nhất là khi Ngài tự hiến cho Hội Thánh qua cái chết và cuộc Phục sinh của Ngài.

Hội Thánh được Chúa Thánh Thần giới thiệu cho thế giới trong ngày lễ Hiện Xuống. Ngài tiếp tục thánh hóa Hội Thánh, để Hội Thánh thi hành sứ mạng rao giảng cho đến ngày tận thế, và Hội Thánh sẽ được hoàn tất trên Trời, khi Chúa Ki-tô trở lại trong vinh quang.

Hội Thánh Công Giáo nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, nên luôn tươi trẻ, mới mẻ. Hoàng đế Na-pô-lê-ôn đã ngạo nghễ tuyên bố: “Trẫm sẽ nghiền nát Giáo Hội Công Giáo”, cuối cùng, trước khi chết, ông cũng đã phải thú nhận rằng: “Trẫm đã xây dựng một nước trên gươm giáo, và nước đó đã sụp đổ. Đức Giê-su đã xây dựng nước Ngài trên Tình Yêu, và nước đó vẫn còn”.