Giáo Huấn 40: Điều Răn Thứ Ba (2) “Giữ Ngày  Chúa Nhật”

print

Giáo Huấn 40: Điều Răn Thứ Ba (2) “Giữ Ngày  Chúa Nhật”

H. Chúng ta phải làm gì để thánh hóa CN và ngày lễ buộc ?

T. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ; tránh mọi hoạt động làm ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa hay làm mất đi niềm vui trong ngày của Chúa, cũng như sự nghỉ ngơi cần thiết cho tinh thần và thể xác. 

***

Lời Chúa: “Ngươi hãy coi đó là ngày thánh… Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào”[i].

Lời Chúa dạy chúng ta thực hiện những việc để thánh hóa ngày Chúa nhật:

1/ Tham dự Thánh lễ: Luật Giáo hội xác định: “Ai tham dự Thánh lễ theo nghi thức công giáo vào chính ngày lễ hoặc chiều hôm trước, là chu toàn luật buộc dự lễ”[ii].

  1. Các Ki-tô-hữu, từ thời các Tông đồ, đã có thói quen tập họp ngày Chúa nhật để tham dự phụng vụ thánh[iii].
  2. Nơi nhà thờ Họ đạo: “Ở nhà, bạn không thể cầu nguyện như ở Nhà Thờ được, vì ở Nhà thờ có đông người cùng chung tấm lòng khẩn cầu Thiên Chúa…hơn nữa, còn có dây liên kết đức mến và kinh nguyện của các linh mục”[iv].
  3. Với những hiệu quả thiêng liêng: Khi dự Lễ Chúa nhật cách tích cực, ý thức, sinh động và đầy đủ[v] thì sẽ đạt được những hiệu quả thiêng liêng là: Minh chứng sự hiệp thông gắn bó và trung thành với Chúa Ki-tô và Hội Thánh; – Cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho niềm hy vọng vào Ơn cứu độ; – Nâng đỡ nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

2/ Nghỉ việc xác: – Vì Chúa Nhật là ngày vui, mừng Chúa Ki-tô phục sinh. – Vì cần nghỉ việc xác để có thời giờ lo cho người nghèo khổ, già yếu, bệnh tật, cho gia đình…Nhất là có là thời gian để cầu nguyện, suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống tâm hồn của chúng ta được phát triển.

[i] Xuất hành 20, 8-10.

[ii] x. Giáo luật: 1248, 1.

[iii] x. Dt 10, 25.

[iv] Thánh Gioan Kim Khẩu.

[v] x. Hiến chế “Phụng vụ thánh”, số 14.