Giáo Huấn 43: Hội Thánh Tông Truyền

print

GIÁO HUẤN 43/CN XXIV TN/13.9.2020

Hội Thánh Tông Truyền

* H.Vì sao Hội Thánh có đặc tính tông truyền? (Câu 149)

T. Hội Thánh có đặc tính tông truyền vì những lẽ này:

– Một là vì Hội Thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ.

– Hai là vì Hội Thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các Tông đồ.

– Ba là vì Hội Thánh vẫn tiếp tục được giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn bởi các đấng kế nhiệm các Tông đồ là các Giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Êphêsô (2, 20):

Anh em là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ”.

* Hội thánh là tông truyền, vì cộng đoàn và giáo huấn của Hội thánh được lưu truyền lại từ các thánh Tông đồ. Giáo huấn này vẫn còn tiếp tục được giảng dạy, qua những vị kế nhiệm của các Tông đồ, đó là các Giáo hòang và các Giám mục, với sự cộng tác của các Linh mục.

Hội thánh còn được gọi là tông truyền, vì mỗi tín hữu đều được sai đi làm việc tông đồ, làm cho “Nước Chúa rộng mở khắp nơi”. Bằng cách nào ? Thưa, bằng việc dâng những hy sinh hãm mình, những lời cầu nguyện cho việc truyền giáo; bằng đời sống gương sáng cho mọi người; bằng  việc đóng góp của cải, công sức; bằng việc đến với nhưng người nghèo khổ để giúp đỡ họ…(x. Tông huấn về truyền giáo, ĐTC Bê-nê-đíc-tô XV).

Chúng ta có gương thánh cai đội Lê đăng Thị (1825-1860): ngay trong tù, Ngài đã dạy đạo cho một tù nhân cùng bị xử. Buổi sáng ngày ra pháp trường, Ngài đã rửa tội cho người tù này. Thế là, Ngài có một người bạn đồng hành cùng về hưởng vinh phúc Nước trời.