Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối”

print

Giáo Huấn 48 – Điều Răn Thứ Tám (2): “Chớ Làm Chứng Dối”

H. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sự gì ?

T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người.

Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su dạy rằng: Thầy bảo cho anh em biết: Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”[i].

Lời Chúa dạy ta phải sống thành thật, vậy Ta phải làm gì để sống thành thật ? Thưa:

  1. Ta phải làm chứng cho sự thật, nghĩa là “chớ làm chứng dối”, nhưng phải đứng về phía sự thật, nói sự thật, noi theo gương Chúa Ki-tô: trước tòa Phi-la-tô, Ngài đã tuyên bố: “Tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi”[ii].
  2. Ta phải tránh những tội phản lại sự thật hoặc làm hại danh dự người khác, như:

(1) Tránh làm chứng dối, thề gian: là công khai nói nghịch với sự thật. (2) Tránh làm mất danh dự người khác qua những việc như: Phán đoán hồ đồ: là khi chưa có đủ cơ sở mà đã khẳng định một người phạm tội; – Nói xấu: là tiết lộ những tật xấu và những lỗi lầm của người khác cho những người chưa biết; – Vu khống, làm hại tiếng tốt của kẻ khác. (3) Tránh những lời nói hoặc thái độ không tốt như nịnh hót, a dua, tâng bốc, khoe khoang, khoác lác, mỉa mai, châm biếm…(4) Tránh nói dối: là nói sai sự thật, với ý định lừa gạt người khác.

  1. Ta phải tôn trọng những bí mật cần được giữ kín: như bí mật toà giải tội, bí mật nghề nghiệp, bí mật đời tư…
  2. Ta phải sử dụng chính đáng các phương tiện truyền thông xã hội: Từ những người làm công tác thông tin đến những người nhận thông tin: phải luôn nhằm phục vụ công ích, sự thật, đời sống lành mạnh, bác ái của mọi người…

[i] Mt 5, 34-37.

[ii] Ga 18, 37.