Giao Ước Tình Yêu

print

Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Năm B – 2021

Giao Ước Tình Yêu

Lm. Giuse Nguyễn

Từ Điển Công Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã định nghĩa : “Giao là có mối quan hệ với nhau ; ước là những quy định về quyền lợi và trách nhiệm để hai bên chiếu theo đó mà thực hiện. Giao ước là trách nhiệm và quyền lợi mà hai bên quy định với nhau.” Cũng theo từ điển này : “Giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Chúa không chỉ là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên, mà còn là đặc ân vô điều kiện của Thiên Chúa”. Thêm nữa, “Thiên Chúa là Tình Yêu”, vì vậy những gì thuộc về Thiên Chúa thì đều là Tình Yêu. Mừng kính lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là nhắc lại cho ta về Giao ước Tình yêu, là đặc ân vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đặc ân phát xuất từ Tình Yêu và chỉ đến được với những ai có tình yêu.

Giao ước là trách nhiệm của hai bên phải trung thành thực hiện như sách Xuất Hành 24,3-8 trong bài đọc thứ nhất thuật lại cho chúng ta. Dân sẽ tuân giữ những điều răn của Chúa, còn Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ đến cùng. Giao ước này được ký kết bằng máu con bò là hy lễ kỳ an tế Đức Chúa.

Thiên Chúa là Đấng trung thành, vì vậy dù dân có phản bội Ngài cũng vẫn giữ lời minh ước, nghĩa là vẫn yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người cũng vì giao ước tình yêu mà Thiên Chúa đã ký kết với tổ tiên loài người là ông Adam và bà Eva. Bí tích Thánh Thể do Đức Giêsu thiết lập cũng chính là sự trung thành của Thiên Chúa để thực hiện giao ước Tình yêu cho đến cùng.

Trong ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta không tìm hiểu về Mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể, mà chúng ta chỉ cùng nhau khơi lên sự trung thành để trao hiến như Đức Giêsu đã thực hiện nơi Bí tích Thánh Thể.

Sự trung thành trước hết là giao ước của Thiên Chúa với con người ngày lãnh Bí tích Rửa tội. Trong ngày đó con người đã được đóng ấn qua giao ước tình yêu vô điều kiện với Thiên Chúa để được trở thành con cái của Ngài. Thiên Chúa chắc chắn sẽ giữ giao ước để bảo vệ ta và nhất là cứu độ ta. Còn con người có trung thành với giao ước đó hay không thì chính bản thân mỗi người tự biết được qua đời sống đức tin của họ. Có những người đã phản bội, đã vi phạm giao ước nên đã không thờ phượng Chúa hoặc từ chối Chúa một cách thẳng thừng. Không cần cái nhìn sâu xa, chỉ cần nhìn một cách hời hợt: những kẻ không trung thành trong bất cứ việc gì, thì giá trị của họ không đáng kể.

Vì thế mỗi khi viếng Thánh Thể hoặc rước lễ, chúng ta thấy được tình yêu trung thành của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô để xin cho mình trung thành giữ đạo cho đến chết; điều đó thể hiện con người chúng ta có chữ tín.

Sự trung thành kế đến còn là giao ước của Thiên Chúa với con người qua mỗi bậc sống của họ: Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo dân trong đời sống gia đình… Những Bí tích Truyền Chức Thánh, Hôn phối, hoặc những lời khấn ước của chúng ta là một giao ước với Thiên Chúa chứ không phải chỉ với con người. Vì vậy chắc chắn Thiên Chúa sẽ luôn luôn giữ lời minh ước, nghĩa là luôn ở bên và chúc phúc cho những người sống đời dâng hiến và cả trong giao ước hôn nhân; nhất là đưa họ vào giao ước muôn đời với Đức Giêsu Kitô. Phần những người đã thực hiện giao ước đó có trung thành hay không thì chính bản thân họ biết hoặc được thể hiện qua đời sống của họ. Những giao ước liên quan đến bậc sống thánh hiến và hôn nhân thường bị phá vỡ do sự “ngoại tình”, là tìm đến với tình yêu khác. Vì thế những người sống đời thánh hiến hoặc bậc hôn nhân được mời gọi phải luôn luôn nhắc nhở để có một cái nhìn linh thánh, bám chặt vào Chúa để khỏi lung lay bởi những tình cảm khác. Để trung thành với giao ước kiểu như thế, con người phải năng tìm đến với Bí tích Thánh Thể để thấy Tình Yêu trung thành của Thiên Chúa, chấp nhận ở với loài người nơi Bí tích Thánh Thể.

Nhân loại đang sống trong cơn đại dịch. Đất nước Việt Nam đang trãi qua sự bùng phát lần thứ 4 của dịch bệnh Covid-19 ngày càng nguy hiểm hơn. Trong cơn đại dịch này, con người sẽ dễ bị cám dỗ để thấy rằng Thiên Chúa không yêu thương họ nên để họ gặp dịch bệnh khủng khiếp như thế. Ngoài ra vì dịch bệnh nên sẽ gây ra những hậu quả đáng kể cho con người: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… nói chung mọi sự đều bị ảnh hưởng. Chính lúc đó con người bị cám dỗ để hướng đến những giá trị phàm tục, những giá trị cho sự sống tự nhiên. Chính vì thế Đức Giáo hoàng Phanxicô và nhiều nguyên thủ quốc gia, cũng như Đức Tổng Giám mục Giuse, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã mời gọi con người, nhất là người Công giáo phải liên đới với nhau, mà muốn liên đới thì phải có một tình yêu trung thành, bền vững. Bí tích Thánh Thể nhắc cho chúng ta sự trung thành để có thể liên đới trong thời đại dịch này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống giao ước tình yêu với Chúa trong đời sống đức tin, trong bậc sống của mình để luôn luôn trung thành với Chúa, trung thành với nhau và giúp nhau vượt qua gian khó của cuộc đời.