GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 46

print

GIÁO HUẤN SỐ 46: 13/10/2019

 

ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (2): NHỮNG ĐIỀU CẤM

H. Điều răn thứ bảy cấm những điều gì? (555)

T. Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, hối lộ, trả lương không cân xứng, đầu cơ tích trữ, giả mạo chi phiếu hay hóa đơn, gian lận, trốn thuế, cho vay nặng lãi, tham nhũng, lạm dụng, lãng phí phá hoại của công, làm không tốt công việc bổn phận.

Lời Chúa đã dạy: “…Người nào được lợi lãi cả thế gian, mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân, thì nào được ích lợi gì? Quả vậy, những lỗi phạm kể trên xem ra đem lại cho người ta những lợi lãi thế gian trước mắt, nhưng lại gây thiệt hại cho chính mình và cho những người khác, về phần thể xác, tinh thần và linh hồn: Con người bị coi như những nô lệ, bị mua bán trao đổi như hàng hóa, vật dụng hoặc chỉ như một nguồn lợi !

Thánh Mi-ca-e Hy nêu cao tấm gương sống thanh liêm: có một người bị tố cáo lấy trộm kho lẫm nhà vua. Là quan thái bộc, ông can thiệp giùm, nên được vua Tự Đức ân xá. Người này đem một túi tiền lớn đến tạ ơn. Nhưng ông nói với anh ta: “Cầm tiền về ngay, bằng không tôi sẽ giao anh cho công lý bây giờ!”