GLHN Bài 1: Bản Chất Hôn Nhân Kitô Giáo – Lm Piô Ngô Phúc Hậu

print

Bài 1: Bản Chất Hôn Nhân Kitô Giáo Đơn Hôn Tính và Vĩnh Cửu Tính