GPCT: Thông Báo về Thánh Lễ Làm Phép Dầu & Tam Nhật Vượt Qua 2022

print
TTMV 2022.THÔNG BÁO TUẦN THÁNH 2022 - Copy

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ

—– oOo —–

KÍNH BÁO

V/v. Cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu

& Tam Nhật Vượt Qua 2022.

Kính quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em Giáo dân.

Theo sắp xếp của Đức Cha Stêphanô, Giám Mục Giáo Phận.

Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Tam Nhật Vượt Qua sẽ được Đức Cha cử hành tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, số 480A. CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

* Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (Dành cho các cụ ông cụ bà cao tuổi, các bệnh nhân, và anh chị em có lý do chính đáng không đến Nhà thờ Giáo xứ được, cùng hiệp thông).

* Theo chương trình như sau :

❖ Thứ Ba tuần Thánh (12.4.2022) :
09g00 : Thánh Lễ Làm Phép Dầu.
Mặc áo lễ chung, tại Hội trường TTMV.


❖ Thứ Năm tuần Thánh (14.4.2022) :

17g00 : Thánh Lễ Tiệc Ly.


❖ Thứ Sáu tuần Thánh (15.4.2022) :

17g00 : Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa.


❖ Thứ Bảy tuần Thánh (16.4.2022) :

20g00 : Canh Thức Vượt Qua.


Trân trọng kính báo.
Ngày 02.04.2022
Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.