GPCT: Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Cần Thơ Tháng 12/2021

print

Danh Sách

Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Cần Thơ Tháng 12/2021

 

Ngày đi

Quý Cha

Nhiệm sở cũ

Nhiệm sở mới

6/12

Vincent Phạm Vũ Thanh Quang

Gx. Thới Thạnh

Gx. Đức Mẹ
Hồn Xác Lên Trời

7/12

Giuse Nguyễn Văn Nhịp

Gx. Trường Long

Gx. Hòa Thượng

9/12

Tôma Võ Quốc Trưởng

Gx. Long Mỹ

Gx. Trường Long

9/12

Bênêđictô Phan Văn Lành

Gx. Chánh Tòa

Gx. Phanxicô

13/12

Phêrô Đặng Minh Giang

Gx. Ô Môn

Gx. Cà Mau

20/12

Đôminicô Nguyễn Hữu Duyên

Gx. Rạch Súc

Gx. Ô Môn