GPCT: Truyền Chức Phó Tế Thời Covid

print

Những Con Số “Sáu”

Sáu giờ sáng (6h00’) hôm nay – Thứ Sáu, ngày Hai Mươi Sáu (26.11.2021), Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên đã truyền chức Sáu (Phó tế) cho Sáu (06) Ứng viên thuộc khóa Mười Sáu (K16) của Đại Chủng viện Thánh Quý – Cần Thơ:

  1. Thầy Gioakim Phan Văn Giàu, thuộc họ đạo Số 6 Lacua
  2. Thầy Gioan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải, thuộc họ đạo Tam Sóc
  3. Thầy Grêgôriô Nguyễn Thành Nhân, thuộc họ đạo Phụng Tường
  4. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt, thuộc họ đạo Mỹ Phước
  5. Thầy Antôn Nguyễn Văn Tứ, thuộc họ đạo Trà Cú
  6. Thầy Gioan Baotixita Nhan Nhật Trường, thuộc họ đạo Tắc Sậy.

Trong phần chia sẻ, Đức Giám mục ân cần nhắc nhở các Tiến chức bài học phục vụ, nhất là sự mau mắn thích ứng với mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt sứ mạng của một người phục vụ.

Nghi thức truyền chức bắt đầu với phần tuyển chọn Ứng viên, qua lời giới thiệu và tiến cử của Cha Đặc trách Chủng sinh và Cha Giám đốc Đại Chủng viện. Các Tiến chức công khai bày tỏ lòng ước ao tiến lên chức thánh và tuyên hứa kính trọng, vâng phục Đấng Bản Quyền. Đặc biệt, trong tư thế phủ phục, quý Thầy xin cộng đoàn phụng vụ cùng khẩn nguyện ơn Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh. Tiếp đến là phần quan trọng nhất của nghi thức truyền chức: Đức Giám mục đặt tay và lời nguyện truyền chức Phó tế. Sau cùng, mặc phẩm phục Phó tế, nhận sách Phúc âm và hôn chúc bình an với Đức Giám mục, là những nghi thức để diễn nghĩa chức thánh Phó tế mà quý Thầy vừa được lãnh nhận.

Giáo phận Cần Thơ xin tạ ơn Chúa về những con số “Sáu” ân phúc hôm nay.

Xin cầu nguyện cho quý Tân Phó tế – những người vừa lãnh nhận sứ mạng “trở nên người phục vụ”, bằng những lời chúc lành của Đức Giám mục khi kết thúc thánh lễ truyền chức:

Xin Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi các con để phục vụ con người trong Hội Thánh, ban cho các con đầy lòng nhiệt thành đối với mọi người, nhất là đối với những ai đau khổ và đói nghèo.

Chính Người đã ban cho các con nhiệm vụ rao giảng Phúc âm Đức Kitô, xin Người phù trợ các con, để khi sống theo Lời Người, các con là những chứng nhân chân thành và nhiệt tình của Người.

Người đã làm cho các con trở nên những người ban phát các mầu nhiệm của Người, xin Người giúp các con noi gương Con của Người là Đức Giêsu Kitô, mà phục vụ sự hiệp nhất và bình an trên thế giới.

AN NAM