Gx Ao Kho Mừng Tân Linh Mục

print

Gx Ao Kho Mừng Tân Linh Mục

Hôm nay ngày 28/04/2021, ngày vui mừng hân hoan Tạ Ơn Thiên Chúa của Giáo Xứ Ao Kho khi được Chúa ban có thêm Tân Linh mục thứ 2 xuất thân từ họ đạo.

 ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ VỀ TÂN LINH MỤC

Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Của sinh ngày 2 tháng 2 năm 1985, con của ông Louis Nguyễn Long Tâu và Bà Maria Lê Thị Lan.

Tân linh mục được sinh ra trong một gia đình có 9 chị em (5 người lập gia đình, 2 nữ tu, 2 linh mục) và có tinh thần sống đời dâng hiến cho Chúa. Chú Phêrô Của đã có ước mơ được làm linh mục của Chúa ngay khi còn là một chú giúp lễ của giáo xứ Ao Kho. Và hạt mầm ơn gọi đã lớn lên nhờ việc phục vụ tại giáo xứ trong công việc giúp lễ và giáo lý viên.

Sau khi hoàn thành khóa học trung cấp vi tính, người thanh niên tên Của đã đăng ký tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Thánh Thần, một dòng truyền giáo. Chính nơi hội dòng này, người thanh niên ấy đã tìm được ơn gọi đích thực của mình đó là dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Thầy Phêrô đã gia nhập Dòng Chúa Thánh Thần ngày 23 tháng 8 năm 2008.

Sau hai năm dự tu, Thầy Phêrô được gởi vào Học Viện của Dòng Đaminh để theo học chương trình triết học và đã hoàn thành khóa học năm 2012. Ngày 15 tháng 8 năm 2012, Thầy Phêrô vào tập viện của Hội Dòng tại Củ Chi. Một năm sau đó, vào ngày 3 tháng 8 năm 2013, Thầy Phêrô được tuyên khấn lần đầu và được gởi sang Manila – Philippines để học tiếng anh và chương trình thần học. Sau năm thần học thứ nhất, ngày 13 tháng 10 năm 2015, Thầy Phêrô được gởi đến Ê-thi-ô-pi-a, miền Đông Châu Phi, để thực tập mục vụ 2 năm. Sau thời gian mục vụ, Thầy Phêrô đã trở lại Manila vào năm 2017 để tiếp tục chương trình học của mình.

Ngày 3 tháng 8 năm 2019, Thầy Phêrô đã được tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng Chúa Thánh Thần. Không lâu sau đó, ngày 3 tháng 1 năm 2020, Thầy Phêrô được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, truyền chức phó tế. Sau đó, Thầy Phó tế Phêrô đã trở lại Manila để hoàn thành chương trinh thần học, sau khi tốt nghiệp, Thầy Phó tế Phêrô trở về Việt Nam và được gởi đến Giáo xứ Lâm Sơn, tỉnh Quảng Bình, để thực tập mục vụ phó tế. Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, Thầy phó tế Phêrô Nguyễn Thái Của đã được Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước trao tác vụ Linh Mục và hôm nay Tân Linh Mục về giáo xứ quê hương để dâng lễ tạ ơn cầu nguyện cho giáo xứ, cho thân nhân và ân nhân cùng với tất cả mọi người.

 

Chúng ta thành tâm nguyện xin Chúa ban cho tân linh mục Phêrô Nguyễn Thái Của luôn duy trì được niềm phấn khởi hăng say sốt mến của ngày tiến chức hồng phúc, để giữa những thăng trầm gian khổ, thử thách của đời dấn thân phục vụ, ngài vẫn trung kiên với sứ mạng chủ chăn nhân lành và anh dũng hoàn trọn thiên chức cao cả, nên men muối ướp mặn nhân trần và là ánh sáng soi dẫn muôn người tìm về bến bờ yêu thương.

Gx Ao Kho