Gx Sóc Trăng: Caritas Cần Thơ Khám Bệnh Miễn Phí

print

Gx Sóc Trăng: Caritas Cần Thơ khám bệnh miễn phí

Theo thông lệ hằng năm, tuần III Mùa Vọng, ban Caritas Cần Thơ kết hợp Giáo xứ Sóc Trăng “Khám Bệnh – Phát Thuốc Từ Thiện Không Phân Biệt Tôn Giáo” cho bà con nghèo trong vùng. Dự kiến khoảng hơn 1000 lượt khám. Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh này.

Buổi khám bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 12 giờ 00.

MVTT/Hạt Sóc Trăng