Hạt Sóc Trăng: Thành Lập Hai Giáo Điểm

print

Hạt Sóc Trăng: Thành Lập Hai Giáo Điểm: 

 

1. Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung HƯNG LỢI (Châu Hưng),

                       Thị Trấn Hưng Lợi , Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng.                       

 

2. Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung THUẬN HƯNG (Bố Thảo),

Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng.