Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Bảy

print

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Bảy

Ý cầu nguyện

Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

01     29.5  X      Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22

Lễ giỗ Đức cha Pl. Nguyễn Văn Bình (1995)

02     30     X      Thứ Ba. St 19,15-29 ; Mt 8,23-27

03    1.6   Đ      Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29 Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục  (xửtrảm -1853- Đình Khao)

04     02     X      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 22,1-19 ; Mt 9,1-8  Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng (rũ     tù-1838- Hưng Yên)

05     03     X      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 23,1-4.19;     24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

06     04     X      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29 ; Mt 9,14-17

07  05   X   CHÚA   NHẬT   XIV   THƯỜNG   NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c ; Gl 6,14- 18 ; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9)

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:

Họ đạo Vinh Phát, Rau Dừa và Bến Bàu.

GIÁO HUẤN SỐ 32 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (1):

NHỮNG TỘI NGHỊCH ĐỨC TIN

H. Có những tội nào nghịch lại đức tin? (481)

T. Có những tội này:

Một là thờ ơ không chịu tìm hiểu các chân lý mạc khải.

Hai là cố ý nghi ngờ, hoặc chối bỏ các chân lý ấy, mà trở thành rối đạo, hoặc ly khai khỏi Hội thánh.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa phán: “Ta là Thiên Chúa của ngươi… Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta”. Điều răn thứ nhất dạy ta thờ phượng một mình Thiên Chúa, vì vậy, ta phải tin kính, cậy trông, mến yêu Ngài trên hết mọi sự. Muốn tránh những tội nghịch lại đức tin, ta phải học hỏi giáo lý, siêng năng cầu nguyện, sống và truyền bá đức tin. Về việc thờ cúng tổ tiên, Hội Thánh không ngăn cấm, mà còn khuyến khích ta bày tỏ lòng tôn kính, hiếu thảo với tổ tiên, miễn là cách thức biểu lộ phù hợp với đức tin công giáo.

Ý thức rằng việc học hỏi giáo lý, cầu nguyện… rất quan trọng để có thể kiên vững đức tin, nên Thánh cai đội Phan-xi-cô Trung : có con gái được phép ở trong tù chăm sóc, nhưng ông bắt con về nhà, để kịp học giáo lý với các bạn – Còn thánh An-tôn Nguyễn Đích thì mỗi ngày chỉ định một hai người coi nhà, còn tất cả đều đi Lễ”.

08     06     X      Thứ Hai. St 28,10-22a ; Mt 9,18-26

09     07     X      Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). St 32,22-32   (Hr  32,23-33) ; Mt 9,32-38

10     08     X      Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a ; Mt 10,1-7                    Thánh  Antôn  Nguyễn  Hữu  Quỳnh  (Năm)  và    thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng     (xử giảo -1840- Đồng Hới).

11     09     Tr     Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 44,18-21.23b-29;45,1-5 ; Mt 10,7-15

12     10     X      Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23         Thánh Ignacio  Delgado  –  Y,   giám  mục  (rũ tù -1838- Nam Định); thánh nữ Anê Lê Thị  Thành (Đê)  (rũ tù -1841-  Nam Định)  và thánh   Phêrô   HoàngKhanh, linh mục (xử trảm -1842- Hà Tĩnh)

13     11     X      Thứ Bảy.  Thánh Henricô (Tr). St   49,29-32; 50,15-26a ; Mt 10,24-33

14  12   X   CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh  vịnh tuần III. (Không cử hành lễ thánh Ca- millô Lellis, linh mục). Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Tân Lập, Vĩnh Phú và Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ.

 

GIÁO HUẤN SỐ 33 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (2)

NHỮNG TỘI PHẠM ĐẾN ĐỨC TRÔNG CẬY.

H. Có những tội nào phạm đến đức trông cậy? (484)

T. Có ba tội này:

Một là ỷ vào tình thương Chúa mà không chịu hoán cải.

Hai là thất vọng mà buông theo đàng tội lỗi.

Ba là chỉ cậy dựa vào sức riêng mình.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa khích lệ chúng ta: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo và can đảm lên nào!” Ta phải luôn cậy trông vững vàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Nên ta không được ngã lòng, nghĩa là chán nản thất vọng vì cho rằng mình quá tội lỗi, sa đi ngã lại, không còn đáng được Chúa tha thứ nữa! Ta cũng không được tự phụ nghĩ rằng: ‘có đức tin’ là đã đủ, mà không nỗ lực “sống đức tin bằng hành động”, không xa lánh những dịp tội hiểm nguy, không siêng năng giữ luật Chúa, không năng chịu các bí tích… Ta cũng không được ỷ vào lòng thương xót tha thứ vô bờ của Chúa, mà không chịu hối cải và lập công phúc.

Ba Thánh binh sĩ Au-gu-ti-nô Huy, Ni-cô-la Thể, Ða-minh Ðạt nêu cao gương trông cậy vào lòng Chúa tha thứ: Sau khi yếu đuối chối đạo, 3 ông quyết vào tận Huế, xin vua Minh Mạng để được xưng đạo… Đến tháng 6.1839, cả 3 ông đã được phúc tử đạo, sửa lại gương mù gương xấu đã làm.

15     13     Tr     Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34–11,1 Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục (rũ   tù-1838- Nam Định) và thánh Anrê Nguyễn   KimThông, trùm họ (rũ tù -1855- Mỹ Tho).

16     14     X      Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh   2,1-15a ; Mt 11,20-24 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-      17; Mt 12,46-50)

17     15     X      Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27

18     16     X      Thứ Năm. Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30  Thánh  Đaminh  Đinh  Văn  Đạt,  binh  lính (xử  giảo-1839- Nam Định)

19     17     X      Thứ Sáu. Xh 11,10–12,14 ; Mt 12,1-8

20     18     X      Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21    Thánh José Diaz Sanjurio – An, giám mục (xử        trảm -1857- Bảy Mẫu)

21    19    X      CHÚA   NHẬT   XVI  THƯỜNG  NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. (Không cử hành lễ Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh). St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Hòa Thượng và Bình An.

 

GIÁO HUẤN SỐ 34 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (3)

NHỮNG TỘI NGHỊCH LẠI ĐỨC MẾN

H. Có những tội nào nghịch lại đức mến? (488)

T. Có những tội này:

Một là dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa.

Hai là vô ơn không đáp lại tình yêu của Ngài.

Ba là lười biếng không chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa.

Bốn là thù ghét và chống lại Ngài.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hãy yêu mến Thiên Chúa, hết lòng hết dạ, hết sức anh em”. Điều răn thứ nhất cũng dạy ta phải yêu toàn thể thụ tạo vì Chúa và cho Chúa. Phải tránh tội dửng dưng, là không quan tâm đến tình yêu Thiên Chúa. Tội vong ân, là từ chối nhận biết, và đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng lòng mến của ta. Tội nguội lạnh là chểnh mảng, không nhiệt tình đáp lại tình yêu Chúa. Tội lười biếng thiêng liêng, khiến ta khinh chê những hạnh phúc Chúa hứa và những ơn ích thiêng liêng. Tội oán ghét Thiên Chúa vì cho rằng: Ngài chẳng tốt lành gì, mà còn cấm đoán đủ điều, và còn trừng phạt người ta nữa!

Thánh Đa-minh Trạch nêu gương cho ta: hãy tuyên xưng lòng mến của ta, trước những kẻ dửng dưng hoặc oán ghét Thiên Chúa, Ngài nói thẳng với nhà quan: “Nếu quan muốn sống đời đời, hãy thờ lạy Thánh Giá này”.

22     20     Tr     Thứ Hai. THÁNH NỮ MARIA   MAGDA-LENA. Lễ kính. Kỷ niệm 32 năm ngày thụ phong Linh mục của Đức cha Steph. Tri Bửu Thiên (1987).

23     21     X      Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).

24     22     X      Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9 Thánh José Fernandez – Hiền, linh mục (xử trảm -838- Nam Định)

25    23    Đ      Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.

Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

26     24     Tr     Thứ Sáu. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ.Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng (xử trảm-1644- Phú Yên). Bổn mạng các giáo lý viên Việt Nam.

27     25     X      Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30

28     26     X        CHÚA   NHẬT   XVII   THƯỜNG   NIÊN.Thánh vịnh tuần I.Thánh Melchior García Sampedro – Xuyên, giám mục (lăng trì -1858- Bảy Mẫu)

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Kinh Tế Mới (Vị Hưng), Trà Ếch và Vĩnh Hiệp.

 

GIÁO HUẤN SỐ 35 ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (4) TÔN KÍNH ẢNH TƯỢNG

H. Vì sao chúng ta có thể tôn kính ảnh tượng? (491)

T. Vì Con Thiên Chúa đã làm người, nên chúng ta có thể dùng ảnh tượng, để dễ hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, mà noi gương các Ngài.

Giáo huấn này dựa trên lời chính Chúa Giê-su đã dạy: “Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha”. Việc tôn kính ảnh tượng không nghịch lại điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Vì “Khi tôn kính một ảnh tượng, ta hướng tâm hồn lên, tôn kính chính Đấng ta tưởng nhớ đến”. Như khi hôn kính Thánh Giá bằng vàng bạc hay gỗ đá, ta không hôn kính vàng bạc hay gỗ đá, nhưng ta hôn kính chính Đấng đã chết trên cây Thánh giá vì thương ta. Vì vậy, việc tôn kính ảnh tượng phải được hiểu biết đúng đắn, để không đi đến những tình cảm sai lạc, mê tín.

Thánh Em-ma-nu-el Phụng đã lấy Thánh giá đeo cho cô con gái An-na Nhiên, với lời căn dặn đầy ý nghĩa: “Con hãy nhận lấy kỷ vật của Ba. Đây là ảnh Đức Giê-su Ki-tô Chúa   chúng ta, quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy mang luôn trên cổ, và trung thành cầu nguyện sớm chiều”.

29     27     Tr     Thứ Hai. Thánh Martha. Lễ nhớ. 1Ga  4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42)

30     28     X      Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 33,7-11;34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43

31     29     Tr     Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 34,29-35 ; Mt 13,44-46 (hay lễ  về       thánh nhân : 1Cr 10,31-11,1 ; Lc 14,25-33)

        Thánh  Phêrô  Đoàn  Công  Quý,  linh  mục  và thánh  Emmanuel  Lê  Văn  Phụng,  câu  họ (xử trảm -1859- Châu Đốc).