Lời Chúa cho thiếu nhi: CGS cầu nguyện (Lễ CGS chịu phép rửa – Năm C)

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Chúa Giêsu cầu nguyện

(Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C)

07/01/2022

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế