Lời Chúa cho thiếu nhi: Con có mến Thầy không?

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Con có mến Thầy không?

(Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế