Lời Chúa cho thiếu nhi: Yêu thương mọi người

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Yêu thương mọi người (Chúa Nhật 15 thường niên – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế