Lời nguyện của người trẻ Chúa Nhật 1 MV C: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

print

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. (Lc 21, 25-28; 34-36)

Lạy Chúa Giêsu!
Rồi có một ngày Chúa lại quang lâm,
kết thúc mọi diễn biến của cuộc trần,
Ngài uy nghi xét xử khắp muôn dân,
để cân phân thiện ác mọi thành phần,
và đưa tới sự thành toàn mỹ mãn.

Để đón đợi ngày giờ chung quyết ấy,
đòi con đây phải thanh tẩy chính mình,
bằng tâm tình tỉnh thức và cầu nguyện,
bởi Chúa đến vẫn luôn thật bất ngờ,
thiếu tỉnh thức sẽ bàng hoàng kinh sợ,
không thể nào đứng vững trước nguy cơ,
thiếu cầu nguyện con sẽ sống ơ hờ,
dễ sa chìm khi ngày giờ chấm dứt.

Cuộc sống ai cũng phải có trách nhiệm,
có những điều con phải lo,
có những việc con phải làm,
nhưng nhiều khi lo làm không lo sống,
lo bên ngoài đánh mất cả bên trong.

Ngay cả việc làm cho dù là bổn phận,
nhưng nhiều khi chẳng có chút tình thân,
nên sự hiện diện của con hóa khô cằn,
không làm cho cuộc sống thêm tươi tắn.

Xin cho con mau mắn trong tình mến,
với đức tin mạnh mẽ và vững bền,