Lời Nguyện Của Người Trẻ: Đức Tin Và Lý Trí

print

Đức Tin Và Lý Trí

“Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6, 1-6)

Lạy Chúa!
Đức tin dạy cho con biết,
mọi sự bởi Chúa mà ra,
mọi loài do Chúa mà có,
mọi việc nhờ Chúa mà thành.

Đức tin mời con vượt qua lý trí,
nhưng vẫn nhờ vào lý trí để sống đức tin.

Đức tin không lý trí,
có nguy cơ xa rời thực tế.
Lý trí không đức tin,
có nguy cơ rơi vào ảo tưởng.

Đức tin và lý trí đều là quà tặng cao quí,
mà Chúa đã thông ban cho mỗi người.
Tin không phải là biết,
dù cần sự hiểu biết trong đức tin.

Trong chiều sâu của đời sống nhân-linh,
không chỉ có cái biết của lý trí,
nhưng còn cái biết của con tim,
của lòng khao khát Chân, Thiện, Mỹ,
là khát vọng thâm sâu của con người,
mà mọi trí não cuối cùng phải dừng lại,
để nhường bước cho tình yêu cảm thấu.

Xin ban cho con một nhãn giới mới,
để luôn thấy Chúa qua đức tin,
để hằng nhận ra Chúa qua lý trí,
Đấng thật huyền bí nhưng lại rất diệu kỳ,
khiến con chiêm ngưỡng với tất cả mối tình si.

Con biết có nhiều điều đáng yêu và đáng quí,
nhưng con chỉ khát khao một mình Chúa,
vì chỉ có Chúa làm no thỏa trí tâm con. 
Cuộc sống rồi chẳng có gì còn,
chỉ còn mình Chúa vẹn tròn yêu thương. Amen.

Lm. Thái Nguyên